Vad kan man göra för att undvika en viltolycka?

Varje år är cirka 65 000 fordon inblandade i viltolyckor i Sverige och de flesta av dessa sker på hösten. Det bästa du kan göra för att undvika en olycka är att sänka hastigheten. Här får du fler tips!

Foto på en skylt med texten "Viltolycka" vid vägren.

Så här undviker du att krocka med vilt

 • Anpassa farten och håll uppsikt på både vägen och terrängen intill.
 • Kör försiktigt där viltstängsel saknas.
 • Var särskilt uppmärksam i skymning och gryning.
 • Många djur är flockdjur – fler än en kan dyka upp.
 • Ta varningsskyltar på allvar.

Var är risken störst för viltolyckor?

Vilda djur finns överallt, även i tätorter. Vissa vägar är dock mer drabbade än andra. Skaffa dig mer kunskap om utsatta vägsträckor i ditt län genom att besöka Nationella viltolycksrådets webbplats. Här hittar du statistik om viltolyckor och kan bland annat se kartor med senast inrapporterade olyckor per län. 

Nationella Viltolycksrådets webbplats

Vilken typ av viltolycka är vanligast på våra vägar?

I Sverige är den vanligaste viltolyckan en kollision med rådjur följt av krock med vildsvin. Bägge olyckstyperna har ökat senaste åren. Allvarligast är en krock med älg, där risken för personskador är som störst.

När på dygnet är risken som störst för att krocka med vilt?

I gryningen och skymningen är vilda djur som mest aktiva och risken för kollision som störst. Då är det viktigt att anpassa farten efter väglag och sikt. Ett djur kan korsa din färdväg när som helst och var som helst — till och med i tätbebyggt område.

Var försiktig om du ser varningstriangeln "Viltolycka"

En utplacerad varningstriangel med texten "Viltolycka" innebär att ett djur har blivit påkört och arbete pågår med eftersökning (jägare och hund). Sänk hastigheten så att du inte riskerar att köra på någon.

För att få ersättning för fordonsskador vid en viltolycka måste man ha antingen en

 • Helförsäkring, dvs en Vagnskadeförsäkring eller en Vagnskadegaranti eller
 • Halvförsäkring kombinerat med tilläggsförsäkringen MER (kallas ibland för ”Mini-vagn”)

Jämför och välj rätt bilförsäkring

Vad ska jag göra om jag råkar ut för en viltolycka?

 1. Gör en polisanmälan

  Om du har råkat ut för en olycka med vilt måste du enligt lag ringa 112 och göra en polisanmälan. Det gäller om du har krockat med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn eller mufflonfår. Du måste också anmäla en olycka med ren, även om det inte räknas som vilt.

  Skyldigheten att anmäla olyckan gäller både om djuret du kolliderat med har försvunnit, är synbart skadat eller har avlidit.

 2. Placera ut en varningstriangel och märk ut platsen

  Märk ut olycksplatsen så att eftersöksjägare sedan lätt kan hitta platsen och spåra djuret. Om djuret har försvunnit markerar du den sida av vägen där djuret försvann.

  En viltolycksremsa är bra för att märka upp platsen - en sådan kan du få på närmaste bilprovning eller skriva ut från Viltolycksrådets webbplats. Men om du inte har det kan exempelvis ett klädesplagg eller en plastpåse fungera.

 3. Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag

  Om du har helförsäkring och/eller tilläggsförsäkringen MER täcker de dina skador på fordonet. Tilläggsförsäkring MER ger en reducerad självrisk vid kollision med vilt. Halvförsäkring i kombination med MER-försäkring ersätter också kollision med vilt. 

  Anmäl viltolyckan och se hur försäkringen täcker en skada

Fler trafiksäkerhetstips

Smart att nobba mobilen

Du ska ju bara kolla sms:et. Under tiden hinner bilen rulla 20 meter utan kontroll.

Därför blir det nobben till mobben

Ecodriving – klimatsnäll körstil

Slipa din förmåga att ratta bilen utan att slösa bränsle.

Hitta tekniken här

Tjejer i bil, foto.

En guide till livet bakom ratten

Allt och lite till som gör ditt bilägande smart och säkert.

Konsten att äga bil

Pappa spänner fast barn i baksätet, foto.