Alkohol i trafiken

Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Risken att skada andra och dig själv ökar dramatiskt om du kör rattfull. Låt bilen stå dagen efter en fest eller middag med alkohol.

Alkohol i trafiken

Hur vanligt är rattfylleri?

Varje år omkommer ungefär 50 människor i alkohol- och drogrelaterade olyckor. Hälften av de som omkommer är förare, medan den andra hälften är medpassagerare eller någon annan i trafiken.

Att alkohol och droger försämrar körförmågan vet de flesta. Ändå har vi i Sverige minst 15 000 resor varje dag med rattfulla förare (0,2 procent av alla resor).

Vad säger lagen om att köra onykter?

Rattfylleri leder vanligtvis till att körkortet dras in och du kan dömas till böter eller fängelse. Rattfyllerilagen gäller alla motorfordon, inte bara bilar. Den gäller också överallt, även på privat område. Det säger lagen om rattfylleri – Trafikverkets webbplats

Hur påverkas vi av alkohol i trafiken?

  • Omdömet blir sämre.
  • Reaktionsförmågan blir längre.
  • Olycksrisker underskattas.
  • Risken att somna vid ratten ökar.  

När får man köra bil dagen efter?  

Det bästa svaret är: kör inte alls dagen efter en middag eller fest med alkohol. Även om alkoholen inte finns kvar i kroppen, är du en sämre bilförare dagen efter. 

Hur gäller försäkringen om någon kört onykter?

Din försäkring på ditt fordon gäller inte heller fullt ut om föraren var onykter. 

Varning för trötthet

Den vanligaste orsaken till singelolyckor är trötthet. Lär dig känna igen kroppens signaler på trötthet så minskar du risken för att somna vid ratten.

Trötthet i trafiken