Undvik skador vid översvämningar

Kraftiga skyfall och massiv snösmältning kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada. Så här kan du minska riskerna.

Undvik skador vid översvämningar

Vanliga skador vid en översvämning

Extrema skyfall belastar avloppssystemen och vatten som kommer upp genom avlopp kan göra att källare översvämmas. I vissa fall kan även utsläpp av orenat avloppsvatten ske. Om vatten trängt in i huset ökar risken för fuktskador, mögel och röta. På stenfasader kan även frostskador uppstå. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda ditt hus mot översvämning. Du behöver även kontrollera ledningarna inom din tomtgräns och fram till förbindelsepunkten, det vill säga gränsen mellan fastighetens vatten- och avloppsanläggning och den allmänna.

Checklista: Skydda huset mot översvämning

Så här kan du minska risken för att ditt hus och ägodelar tar skada vid en översvämning. Vi har delat upp våra råd i tre delar: förebyggande, under tiden en översvämning pågår och vad du kan göra efteråt. 

Förebyggande åtgärder

 • Se över källaren. Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
 • Kolla tak och rännor. Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Kolla upp dina golvbrunnar. Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
 • Marken runt huset. Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus. Lutningen ska vara minst 15 centimeter räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Parkera bilen smart. Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Under tiden: Om vatten tränger in i huset

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
 • Täta ventiler och andra öppningar.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Efter: Om huset är vattenskadat

 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått besked om hur du ska göra.
 • Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Har du fått skador relaterade till översvämning? Gör en skadeanmälan.

Så tar du hand om bilen vid skyfall

 • Kör inte bil i stora vattensamlingar.
 • Om du blir stående i vatten, stäng av motorn och tändningen direkt. När vattnet når golvhöjd skadas elektroniken.
 • Om bilen blir skadad av vattnet, se till att den snabbt kommer till verkstad.

Så här gäller din försäkring vid översvämning

Villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus. Du kan också få ersättning för merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av översvämningsskadan.

Våra hemförsäkringar

Så här gäller din bilförsäkring vid översvämning

Om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på bilen om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat.

Vår bilförsäkring