Grundvatten: Skydda ditt hus mot skador

Det är viktigt att ta hand om vatten istället för att leda bort det från din tomt. Då skyddar du din fastighet från skador och minskar risken för översvämningar, som blir allt vanligare i och med klimatförändringarna.

Ett träd som det regnar på.

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten som finns i den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd sakta tränger ner genom marken och sjunker neråt.

Vi behöver grundvatten till dricksvatten och för att våra sjöar och vattendrag ska fyllas på – det skapar en bra miljö för växter och djur i vattnet. 

Varför ska jag tänka på grundvattnet?

Kraftiga skyfall som ökar risken för översvämningar blir vanligare på grund av klimatförändringarna. Genom att ta hand om vatten så bidrar du till att vi inte drabbas av skador i framtiden.

Sedan 2017/2018 har vi haft låga grundvattennivåer i hela landet. Vårt dricksvatten riskerar till följd av det att bli sämre. Hus och vägar sjunker när det bildas hålrum långt under och om dessa inte fylls på så rasar jordmassor ner vilket i värsta fall kan leda till sättningsskador på hus eller i värsta fall så kallade slukhål.

I skogen kan våtmarker torka ut vilket ökar risken för att det blir stora skador vid en skogsbrand.Vid strandnära lägen vid hav leder låga grundvattennivåer till försaltning. Du som har en egen brunn kan drabbas av vattenbrist.  

Så tar du hand om vatten på din tomt

  • Se till att regnvatten går ner i stenkista eller något som fördröjer vatten kvar för att få det att sjunka ner i marken. Det bidrar till att höja grundvattennivå samt att minska vattenmängden i våra avloppssystem. Översvämningsskador kommer att minska och endast nödvändigt vatten går i våra avloppssystem.
  • Separera spillvatten och avloppsvatten för att förebygga baktrycksskador i avloppssystem.
  • En regnvattentunna är ett smart sätt att samla vatten från stuprör och kan till exempel användas för att vattna rabatter. Håll koll på tunnan så den inte blir för full och vatten rinner ner till husgrunden.

 

Vad händer om jag leder bort vatten från tomten?

Idag leder vi bort det mesta via avlopp till sjöar vilket gör att grundvattennivån inte fylls på utan sjunker. Förutom att detta bidrar till klimatskador så kan du till exempel få baktrycksöversvämningar, det vill säga att vatten trycker upp baklänges i rören.

SMHI:s vattenwebb kan du få mer kunskap om grundvatten och hur det ser ut i olika delar av landet.