Amortera eller spara?

En hög amorteringstakt ses av många som ett tryggt sparande och ett sätt att minska ränteutgifterna på sikt. Men bör amortering vara det enda sparandet du har?

Familj på landsbygden, ska de amortera eller spara.

Vad behöver du pengarna till?

Den höga inflationen kommer med stor sannolikhet att fortsatt leda till högre räntor. Känner du dig osäker på om din ekonomi klarar högre räntor kan amortering vara ett sätt att på sikt sänka ränteutgifterna.

Enligt amorteringskravet är det valfritt att amortera om skulden är 50 procent eller lägre av bostadens värde och om bolånet inte är för stort i förhållande till din inkomst. Men vad vill du åstadkomma med amorteringen?

– Fundera över till vad och när du behöver pengarna, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Är det arvet till nästa generation du har i åtanke, kanske det till och med är bättre att arvtagarna kan få en slant i närtid, som du sparat ihop på aktiemarknaden, än ett obelånat hus decennier fram i tiden. 

I tider av högre räntor och hög inflation är våra utgifter generellt sett högre. Det är därför viktigt att se till att du har koll på din ekonomi och var pengarna tar vägen. Gör gärna en budget och fundera över hur mycket din privatekonomi tål.

Om du har en belåningsgrad över 50 procent

Att amortera är ett bra sätt att minska riskerna i sin privatekonomi, du minskar dina räntekostnader och får en bättre motståndskraft mot förändringar i din inkomst, till exempel om du blir arbetslös, sjuk eller den dagen du går i pension. Enligt amorteringskravet behöver hushåll som har en belåningsgrad över 50 procent amortera, om lånen är tagna från 1 juni 2016 eller senare. Sedan 1 mars 2018 gäller dessutom att om din skuldkvot (bolån i förhållande till din inkomst) är över 4,5 så amorterar du 1 procent extra. 

Om du också väljer att amortera mer än det som står i din amorteringsplan kan du skapa utrymme för att låna pengar den dagen det exempelvis är dags att renovera. Eller rusta dig inför en försäljning. Priset på din bostad kan ju förändras, både uppåt och nedåt. Om du har amorterat och säljer med vinst får du mer pengar över, och om du behöver sälja i ett läge där du går med förlust kan en regelbunden avbetalning av lånet skydda dig från att hamna i skuld. 

– Om du har en hög belåningsgrad kan det vara klokt att prioritera amortering, men försök att även sätta av pengar till ett mer tillgängligt sparande. Se inte låneutrymmet i bostaden som ett buffertsparande, det är inte säkert att du får lån av banken den dagen du behöver det. Ett sparande bör helst bestå både av buffertsparande, amortering och sparande på börsen, säger Stefan Westerberg.

Om amortering och amorteringskrav

Om du har en belåningsgrad under 50 procent

För hushåll som har en belåningsgrad under 50 procent är amortering valfritt enligt amorteringskravet, om du inte har för stort bolån i förhållande till din inkomst. För dessa hushåll kan det vara bra att fundera över vilket sparande man behöver. Att ha en buffert för oförutsedda utgifter, som också kan användas om ränteutgifterna stiger, är prioritering nummer ett. Därefter bör du fundera över vilka sparmål du eller din familj har och vilken risk du är beredd att ta. Det är klokt att sträva efter att försöka få så hög avkastning som möjligt på sitt sparande.

– Om du med en belåningsgrad under 50 procent tror att du skulle få en högre avkastning av att investera pengarna på aktiemarknaden så skulle det kunna vara ett alternativ i stället för att betala in ett större belopp än vad som står i din amorteringsplan. Naturligtvis måste du då ta hänsyn till vad du tror om både bolåneräntan och aktiemarknaden även på längre sikt. Om du sparar på aktiemarknaden innebär det en risk och du måste vara beredd på att klara av nedgångar i sparkapitalets värde. Å andra sidan kommer du lättare åt pengarna i aktier eller fonder om du snabbt skulle behöva pengar, säger Stefan Westerberg.

– Du bör också tänka på att det kan vara vettigt att amortera om du har en låg belåningsgrad men ändå har ett stort lån i förhållande till din inkomst.

Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Om att börja spara i fonder

Tips till dig som har bolån

 1. Riskerna på aktiemarknaden

  Tänk på att det alltid finns en risk med att investera på aktiemarknaden. Sprid riskerna genom att exempelvis månadsspara och genom att fördela ditt sparande på flera geografiska och regionala områden.

 2. Lånet är inte buffert

  Se inte låneutrymmet i bostaden som ett buffertsparande, det är inte säkert att du får lån av banken den dagen du behöver det.

 3. Se helheten

  Se ditt sparande som en helhet och fördela gärna sparandet mellan buffert, pensionssparande och amortering. Låt tidshorisonten på sparpengarna bestämma vilken risknivå du ska ta.

 4. Ändra betalning

  Tänk på att du kan ändra hur du väljer att betala av ditt lån. Bara för att du har valt ett sätt idag så betyder inte det att du inte kan ändra dig om förutsättningarna ändras.

Profilbild för Stefan Westerberg

Stefan Westerberg

Privatekonom

Stefan Westerberg är privatekonom på Länsförsäkringar och hjälper människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. Stefan analyserar hur privatekonomin påverkas av olika ekonomiska händelser, politiska förslag och större samhällstrender. Särskilt fokus är bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. 

Stefan Westerberg är privatekonom på Länsförsäkringar och hjälper människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. Stefan analyserar hur privatekonomin påverkas av olika ekonomiska händelser, politiska förslag och större samhällstrender. Särskilt fokus är bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi.