Skatt på ISK – så funkar det

Om du har ett investeringssparkonto, ISK, kan du på ett smidigt sätt spara i till exempel fonder och aktier. Istället för att betala skatt på vinster och förluster betalar du en årlig schablonskatt. Så här räknas skatten på ISK ut.

Skatt på ISK – så funkar det

Så beskattas ISK konto

Ditt ISK schablonbeskattas. Det innebär att du kan köpa, sälja och byta hur ofta du vill och slipper deklarera och beskatta enskilda vinster. Istället betalar du en viss procentsats av ditt investeringssparkontos värde i skatt varje år. Det kallas schablonbeskattning och är något som din bank gör åt dig och meddelar Skatteverket.

Räkna ut skatten på ISK

Det går att själv räkna ut skatten på ditt ISK, om du vill kontrollräkna att banken har gjort rätt eller bara är nyfiken. Skatten som du betalar för ett visst år utgår från kapitalunderlaget, som räknas ut så här:

Räkna ut kapitalunderlaget 

Addera värdet på ditt ISK den första dagen i varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober) inklusive alla insättningar du gjort under året. Dela sedan summan med fyra för att få fram kapitalunderlaget.

Exempel: Du öppnade ett investeringssparkonto i februari och satte in 30 000 kronor. Under året har du satt in ytterligare 40 000 kronor och dina tillgångar ökade under året.

Värdet på ISK första kvartalet 1/1 +0 kronor
Värdet på ISK andra kvartalet 1/4 +31 000 kronor
Värdet på ISK tredje kvartalet 1/7 +33 000 kronor
Värdet på ISK fjärde kvartalet 1/10 +45 000 kronor
Insättningar under året +40 000 kronor
Summan av värdet och dina insättningar 149 000 kronor
 
Kapitalunderlaget blir 149 000 kronor delat med 4 = 37 250

Räkna ut schablonintäkten

När du har räknat ut kapitalunderlaget räknar du ut schablonintäkten som är det värde du sedan betalar skatt på. Du multiplicerar kapitalunderlaget med statslåneräntan från den 30 november året före beskattningsåret +1 procentenhet. Som lägst kan schablonintäkten vara 1,25 procent av kapitalunderlaget. För 2022 gäller 1,25 procent.

Exempel: Kapitalunderlaget 37 250 kronor multipliceras med 1,25 procent = 466 kronor. Schablonintäkten på 466 kronor multipliceras med 30 procent = 140 kronor. Du betalar alltså 140 kronor i skatt på ditt ISK-sparande.

Vad menas med schablonintäkt?

Schablonintäkt är den tänkta årliga avkastning för ditt ISK-konto. Din bank meddelar Skatteverket vad du har för schablonintäkt och den redovisas därför automatiskt i din deklaration. Du betalar 30 procent på skatt på din schablonintäkt/ditt ISK.

Schablonintäkten räknas som intäkt av kapital och får kvittas mot utgifter i samma inkomstslag, till exempel ränteutgifter.

Högre skatt på ISK 2023

Efter att Riksgälden fastställt den så kallade statslåneräntan per den 30 november 2022 står det klart att skatten på investeringssparkonto (ISK) höjs med 135 procent nästa år.

– För den som har ISK eller kapitalförsäkring med 1 000 000 kronor sparat innebär det drygt 5 000 kronor mer i skatt per år säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Statslåneräntan fastställdes till 1,94 procent. Schablonintäkten för inkomståret 2023 blir 2,94 procent av kapitalunderlaget (1,94 plus en procentenhet) Skatten på kapitalinkomster är 30 procent. Din skatt blir alltså 0,882 procent av kapitalunderlaget (30 procent av 2,94 procent).

Exempel: Skatt på olika belopp på ISK

Kapital

Skatt 2022

Skatt 2023

250 000 kr

938 kr

2 205 kr

750 000 kr

2 813 kr

6 615 kr

1 000 000 kr

3 750 kr

8 820 kr

 

Skattehöjning för sparande på ISK – det säger experten

– Skattehöjningen på ISK kan nog göra många sparare oroliga över hur de ska agera med sitt sparande. Det viktiga är att om du har räntefonder med låg avkastning är kanske en värdepappersdepå mer lämplig. Anledningen är att avgiften idag ligger på 3 procent och det innebär att du måste ha en högre avkastning än så, förklarar Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

– Trots en högre skatt på de båda populära pensionssparformerna tycker jag att fördelarna finns kvar. Du slipper exempelvis deklarera och du skattar inte på vinst vid varje enskild affär. Nackdelen är att du inte kan dra av en förlust mot vinst så om du har negativ avkastning betalar du ändå skatt, säger Trifa Chireh.

Frågor och svar om skatt på ISK

När dras skatten på ISK?

Skatten på ditt innehav i ISK dras i samband med att du deklarerar varje år. Vi räknar ut schablonintäkten och rapporterar den till Skatteverket åt dig.

Betalar jag skatt på uttag från ISK?

Nej du betalar ingen skatt när du gör uttag från ditt ISK.

Betalar jag skatt på utdelningar på ISK?

Eftersom kontot är schablonbeskattat så ingår utdelningens värde i skatteunderlaget. Däremot betalar du inte 30 procent direkt på utdelningen som om du hade haft ett aktie- och fondkonto. Om du får utdelning från ett utländskt bolag kommer utländsk källskatt dras vid utdelningstillfället. Den utländska källskatten varierar men är vanligtvis 15 procent.

Relaterat innehåll