Så räknar du ut skatten på ISK

Så räknar du ut skatten på ISK

Vi sköter skatteuträkningen åt dig och meddelar Skatteverket, men du kan även göra en egen kontroll.

 1. Räkna ut kapitalunderlaget

Eftersom det är dina tillgångar på kontot som ska beskattas börjar du med att räkna ut kapitalunderlaget så här:

Addera värdet på ditt ISK den första dagen i varje kvartal (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) med alla insättningar du gjort under året. Dela sedan summan med fyra för att få fram kapitalunderlaget.

Exempel Du öppnade ett investeringssparkonto i februari och satte in 30 000 kronor. I augusti satte du in ytterligare 10 000 kronor och dina tillgångar ökade under året.

   
Värdet på ISK första kvartalet 1/1 +0 kronor
Värdet på ISK andra kvartalet 1/4 +31 000 kronor
Värdet på ISK tredje kvartalet 1/7 +33 000 kronor
Värdet på ISK fjärde kvartalet 1/10 +45 000 kronor
Insättningar under året +40 000 kronor
-------------------
Summan av värdet och dina insättningar 149 000 kronor
 
Kapitalunderlaget blir 149 000 kronor delat med 4 = 37 250

 

2. Räkna ut schablonintäkten

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan från den 30 november året före beskattningsåret +1 procentenhet. Som lägst kan schablonintäkten vara 1,25 procent av kapitalunderlaget. För 2018 gäller 1,49 procent.

Exempel Kapitalunderlaget 37 250 kronor multipliceras med 1,49 procent = 555 kronor.

Schablonintäkten kommer att finnas förtryckt i din deklaration och beskattas automatiskt med 30 procent. Den räknas som intäkt av kapital och får kvittas mot utgifter i samma inkomstslag, till exempel ränteutgifter.

Exempel Schablonintäkten 555 kronor multiplicerat med 30 procent = 166 kronor. Du betalar alltså 166 kronor i skatt på ditt ISK-sparande.