Fondavgifter

Alla fonder har avgifter för att du ska kunna spara i dem. Här förklarar vi de olika avgifterna och hur de fungerar.

Fondavgifter

Vad är fondavgifter och var kan jag se dem?

Fondbolagen tar normalt ut avgifter, såsom årliga avgifter och i vissa fall avgifter hänförliga till transaktioner och händelser. Avgifterna kan skilja sig åt mellan fonderna beroende på exempelvis fondens placeringsinriktning och hur aktiv förvaltningen är. Fondens ordinarie avgifter framgår i Fondfaktabladet som du finner både när du är inloggad samt i Fondkurslistan som du hittar här.  

Olika avgifter

  1. Årlig avgift

    Fondbolagen tar ut en årlig avgift som består av en fondförvaltningsavgift samt en avgift för distribution och administration. Fondförvaltningsavgiften dras automatiskt ur fonden med 1/365-del varje dag, innan fondens andelskurs beräknas.  Detta innebär att när du tittar på fondens historiska utveckling eller jämför två fonder med varandra, så är avgifterna redan borträknade. 

  2. Transaktionskostnader

    Kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper i fonden, till exempel courtage. De varierar över tid och kan inte anges i förväg.

  3. Engångsavgifter

    Fondbolagen kan ibland ta ut en engångsavgift i form av en köp- och säljavgift eller en valutaväxlingsavgift för att handla fonden. Avgiften tas i regel ut i procent av det insatta beloppet. För närvarande finns inga fonder inom Länsförsäkringars fondutbud som tar ut engångsavgifter.

Låg eller hög avgift? 

Olika typer av fonder har olika avgifter och när avgifterna jämförs brukar det vara mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Indexfonder har ofta en lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. 

En indexfond fungerar genom att fonden följer ett index medan en aktivt förvaltad fond löpande ses över och justeras utifrån en bedömning av marknadens utveckling. Eftersom att aktivt förvaltade fonder har en fondförvaltare som löpande ser över innehavet brukar dessa fonder ha en lite högre avgift än till exempel indexfonder.