Vad är skuldebrev?

När du ska låna pengar behöver du skriva på ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett avtal med information om lånet som visar att du kommer att betala tillbaka pengarna.

Kvinna ska signera papper.

Skuldebrevet – en trygghet för båda parter

Skuldebrevet är ett kvitto på att skulden finns. Det är också en trygghet för dig som har tagit lånet, eftersom det i skuldebrevet finns specificerat när och hur du ska betala tillbaka. Du kan då vara säker på att du inte kommer att behöva betala tillbaka tidigare. 

Skuldebrev kallas även låneavtal, lånehandling, kreditavtal eller det mer ålderdomliga ordet revers.

Två typer av skuldebrev: löpande och enkla

Löpande skuldebrev är vanligast och går att överlåta till en annan person. Det finns två typer av löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Innehavarskuldebrev innebär att den som kan visa upp skuldebrevet är den som får betalt för skulden. Alltså kan skuldebrevet överlåtas till någon annan och du som har tagit lånet betalar tillbaka till den nya långivaren.

Orderskuldebrev betyder att skulden ska betalas tillbaka till den som står som långivare i skuldebrevet (till order). Om skuldebrevet ska överlåtas så ska den nya personens namn skrivas in i skuldebrevet. 

Enkla skuldebrev används ofta när privatpersoner lånar pengar av varandra. Skuldebrevet är inte avsett att överlåtas – om långivaren skulle ge det till någon annan så måste låntagaren få information om det. Låntagarens villkor kan inte bli sämre vid en sådan överlåtelse.

Hur skriver jag ett skuldebrev?

Om du lånar pengar av en privatperson är det en bra idé att skriva ett skuldebrev där ni kommer överens om hur skulden ska betalas.

Du hittar flera mallar för skuldebrev på internet, tänk bara på att inte använda en mall rakt av utan justera den så att den passar för dig.

Ett skuldebrev innehåller information om:

  1. Lånesumma
  2. Låntagare
  3. Långivare
  4. Återbetalningstid
  5. Eventuell ränta
  6. Betalningsvillkor – till exempel krav på amortering
  7. Villkor för sen betalning
  8. Övriga villkor och avgifter

Är skuldebrev bindande?

Skuldebrev är bindande – du som har tagit lånet måste betala tillbaka pengarna enligt vad som står i det. Även om muntliga avtal också fungerar är det svårt att bevisa vad som gäller vid en tvist om villkoren. Därför är det bra att ha ett skriftligt skuldebrev.

När du fått ett skuldebrev

När du har fått ett skuldebrev betyder det att banken är klar med sin kreditprövning av dig och anser att du uppfyller lånevillkoren. Läs igenom skuldebrevet noga innan du undertecknar och skicka tillbaka det till banken. Efter det betalar banken ut lånet till dig.

Skuldebrevet är giltigt till den dag då du betalat din skuld, ränteavgifter och andra kostnader. Se till att då få ett uppdaterat skuldebrev, med en anteckning om att skulden är betald. Det är också viktigt att originalversionen av skuldebrevet förstörs, så att du inte i värsta fall måste betala samma skuld igen.

Skuldebrevet kan kombineras med samboavtal

Om du och din partner är sambos delas den gemensamma bostaden lika vid en separation eller vid dödsfall. Det går att undvika genom ett samboavtal.

Om ni till exempel köper en bostadsrätt och betalar olika stor andel, kan det vara bra att även skriva ett skuldebrev. På det sättet kan den som bidragit med mest pengar vara säker på att få tillbaka dem vid en försäljning eller separation.