Veckopeng – ett sätt att förstå pengars värde

Att tidigt lära barn att handskas med pengar underlättar för dem senare i livet. Att ge barnen veckopeng eller månadspeng är ett utmärkt sätt att lära dem att förstå pengars värde. 

Barn åker skateboard, foto.

Våra studier visar att vecko- eller månadspeng inte är en självklarhet för alla barn. Men det finns en del argument för att tidigt låta barn ta ett ansvar över sina egna pengar och sina egna inköp. Vad ska du då tänka på när det handlar om barnens egna pengar? Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, tipsar.

Varför ska jag ge veckopeng?

– Det är ett bra sätt att lära barnen att ta ansvar för sina pengar. Barnen får stegvis förståelse för vad saker kostar och genom att spara en del av pengarna varje månad kan de köpa en dyrare sak längre fram. Dessutom är det alltid roligt för barnen att kunna spara och köpa något de gärna vill ha för egna pengar. I förlängningen är det viktigt att få in en sund hantering av pengar som underlättar när de senare kommer att flytta hemifrån. 

Hur mycket ska jag ge?

– Det beror såklart på vilka möjligheter man har som familj och vad som ska ingå i veckopengen. När barnet är runt åtta år är det vanligt att ge omkring 25 kronor i veckan. Sedan ökar summan med åldern. Vid 16-17 års ålder brukar många ge hela eller en del av studiebidraget.

Här kan du se hur mycket pengar andra föräldrar ger sina barn per månad

Illustration av graf som visar hur mycket du ska ge i veckopoäng beroende på ålder.

Källa: PFM research

Vad ska jag tänka på?

– Börja gärna ge barnen ansvar för egna pengar så tidigt som möjligt. Låt dem också få göra fel ibland men är pengarna slut ska det inte vara enkelt att få påfyllning. Får barnen tidigt lära sig om pengars värde och värdet av att spara först och handla sedan står de bättre rustade för framtiden.

– Det är bra att prata igenom vad pengarna ska gå till, särskilt för de äldre barnen, som kanske får hela sitt studiebidrag. Ska till exempel mobilräkningen gå utanför och vad händer om pengarna tar slut.

Vecko- eller månadspeng lär våra barn pengars värde

Hälften av barnen i undersökningen får inte pengar av sina föräldrar regelbundet. Det kan vara att göra sina barn en björntjänst, eftersom de inte får lära sig att hantera pengar själva. 

5 tips för veckopeng och månadspeng

  1. Kom överens om vad pengarna ska räcka till och om det finns möjlighet att tjäna extrapengar, till exempel genom att göra sysslor hemma.
  2. Prata med barnen om sparande och om hur pengar fungerar med hänsyn till deras ålder och mognad. Äldre barn behöver till exempel lära sig fördelar och nackdelar med att låna pengar, för att minska risken att hamna i en skuldfälla.
  3. Låt barnen göra misstag och köpa en i dina ögon meningslös pryl. Det är en del i att lära sig hantera pengar. 
  4. Ge inte mer pengar än det som ni kommit överens om. Tar pengarna slut så är det en del i lärandet och att de förstår att det inte bara kan få mer. 
  5. Ett bankkort är en bra idé när barnen är mogna för det och ger en ökad ansvarskänsla.

Är det dags för bankkort?

När barn och unga ska lära sig om ekonomi, ta hand om sin månadspeng, göra egna köp, swisha och spara kan det vara bra att vara bankkund. Så att ditt barn kan betala med sitt eget kort, swisha för en fika och spara pengar till sin nya cykel eller dator - helt själv.

Läs mer om att bli bankkund för barn

Tonåringar och pengar

När barnen blir lite äldre uppstår nya frågor gällande ekonomin. Vad är till exempel rimligt att betala hemma när din ungdom tjänar egna pengar?