Deklaration

Här hittar du information om vanliga frågor kring årets deklaration. 

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Tips till dig som deklarerar

RUT- och ROT-avdrag

I år kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor när du renoverat eller byggt om.

Är ni fler personer i hushållet som ansöker om skattereduktion för ROT-avdrag behöver båda stå som ägare för bostaden och tillhöra samma hushåll.

RUT-avdraget för personer under 65 år är 50 procent av arbetskostnaden, för hushållsnära tjänster, upp till 25 000 kronor och för personer över 65 år upp till 50 000 kronor.

Viktigt att tänka på är att skattereduktionen för husarbeten dras sist, exempelvis efter att ränteavdragen är dragna. Därför är det viktigt att skatten du betalar är minst lika stor som avdraget du gör, annars utnyttjar du inte avdraget fullt ut.

Du kan föra över den outnyttjade delen till din partner, om den också är delägare i hushållet. Beskriv hur du vill fördela avdraget under Övriga upplysningar på deklarationsblanketten.

Sålde du en bostad förra året?

Då ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när du får pengarna från försäljningen.

På vinsten betalar du 22 procent i skatt.

Skjuta upp kapitalvinsten – ansök om uppskov

Har du köpt eller kommer att köpa en bostad har du möjlighet att skjuta upp kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov. För att få uppskov måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Tidigare fick uppskovsbeloppet vara högst 1 450 000 kronor per bostad men efter den 21 juni 2016 är taket för uppskov borttaget. För dig som köper bostad under perioden mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 är taket helt slopat.

På uppskovsbeloppet betalar du sedan årlig skatt på cirka 0,5 procent.

Får du en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt. Men vissa undantag kan finnas.

Tänk på att den som är ägare eller blir ägare till en fastighet den 1 januari, ska betala fastighetsavgiften för hela året. 


Fler vanliga avdrag

Uthyrning av bostad

Om du har hyrt ut din privatbostad eller fritidshus under förra året kan du få göra avdrag från hyresinkomsterna. Avdrag medges för:

  • Bostads- och hyresrätt: schablonavdrag med 40 000 kronor + den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen.
  • Småhus och ägarlägenhet: schablonavdrag med 40 000 kronor + 20 procent av hela hyresinkomsten.

Inkomster utöver det beskattas med 30 procent.

Kolla jämkningen

Har du bolån och skattejämkning för ränteinkomster, är det värt att kontrollera så att jämkningen inte ligger för högt. Det kan innebära att du betalar för lite inkomstskatt i år och riskerar att få kvarskatt om dina ränteinkomster har sänkts i år.  

Övriga utgifter

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för kostnader som överstiger 5 000 kronor, för exempelvis skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten. 

Resor till och från arbetet

Du får avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor. För att få avdrag för kollektivtrafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Om du arbetat på annan ort

Har du haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag, under den första månaden.

Du kan även göra avdrag för dina faktiska boendekostnader eller med 110 kronor per natt. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Det här avdraget kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.

Har du flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.


Se samtidigt över ditt pensionssparande

Kontrollera pensionssparande för att inte dubbelbeskattas

Avdrag för privat pensionssparande finns inte längre. Styr om till andra sparformer, exempelvis ett investeringssparkonto. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst även i fortsättningen, högst 10 prisbasbelopp. Men de flesta behöver styra om pensionssparandet till andra sparformer som ISK eller kapitalförsäkring.

Läs mer hur du kan ändra ditt sparande till pensionen


Hur deklarerar du?

Du kan deklarera på flera sätt

Deklarationen ska vara inskickad till Skatteverket senast 2 maj. Du kan börja deklarera från den 22 mars. Om du får återbäring så utbetalas den under vecka 23. 

Har du frågor som du inte får svar på, ring Skatteverket på 0771-567 567.

Några snabba tips om din deklaration

  • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV332.
  • Har du sålt ett småhus får du hjälp av broschyren SKV379.
  • Har du sålt en bostadsrätt kan du läsa broschyren SKV321.
  • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.
  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen.
  • Lämna in i tid – förseningsavgiften är 1 250 kronor och kan bli ännu högre.