Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Fryshuset ser och hjälper unga människor, särskilt de som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till minskad skadegörelse och ökad trygghet på gator och torg.

I vårt arbete med att skapa hållbar trygghet för våra kunder i Stockholms län är detta något vi vill stödja. Vi kommer därför delta i Fryshusets verksamhet och hjälpa till att sprida deras budskap. 

Dessutom är vi övertygade om att Fryshusets sätt att jobba med ungdomsgrupper kan bredda vår förståelse för hur vi som försäkringsbolag kan arbeta med skadeförebyggande åtgärder, där målet är färre skador och lägre försäkringspremier för våra kunder.