Utmaningar på väg – rapport om arbetsmiljö och säkerhet i åkeribranschen

Hur ser arbetsvardagen ut för Sveriges yrkesförare och hur kan trygghet och arbetsmiljö bli bättre? Vi har tagit tempen på åkeribranschen genom att intervjua 400 förare och åkeriägare. Resultatet från undersökningen hittar du i rapporten Utmaningar på väg för transport- och åkeribranschen.

Utmaningar på väg – rapport om arbetsmiljö och säkerhet i åkeribranschen

Varje år skadas över 4 000 människor allvarligt i trafiken och under 2019 omkom drygt 200. Därför jobbar vi på Länsförsäkringar med trafiksäkerhetsfrågor och finansierar forskning. Vi arbetar också aktivt med att förebygga skador och olyckor bland annat inom transport- och åkeribranschen där Länsförsäkringar idag försäkrar cirka 40 procent av landets tunga lastbilar.

Med den här rapporten vill vi lyfta fram områden där förebyggande arbete är viktigt för att minska skador och olyckor. Vi vill också bidra med kunskap om åkerinäringen ur ett säkerhets-, miljö- och hälsoperspektiv. På det sättet hoppas vi bidra till din säkerhet och trygghet som förare.

Få svar på frågor som

 • Hur vanligt är rattsurfande under färd?
 • Håller förare hastighetsbegränsningarna under arbetstid?
 • Använder man säkerhetsbältet?
 • Hur vanligt är det med stress bakom ratten?
 • Hur står det till med psykisk och fysisk hälsa i branschen?
 • Vad kan åkeriägare göra för att förbättra säkerheten?

Med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjorde vi en undersökning bland 400 verksamma inom åkeribranschen i Sverige i mitten på mars 2019. Totalt har vi intervjuat 400 personer verksamma inom åkeribranschen, 200 lastbilsförare och 200 åkeriägare inom vägtransport och godstrafik med fem anställda eller fler. Av intervjupersonerna kör tre av fyra åkeriägare sina fordon själva. Merparten har många års erfarenhet i yrket och 80 procent har arbetat mer än tio år inom åkeribranschen.

Några axplock från undersökningen

En tredjedel saknar rutiner kring förberedelser inför arbetspasset

Totalt uppger 45 procent av åkeriägarna att de genomför egenkontroller av fordonet inför ett arbetspass. Siffran bland förarna är 68 procent.

Lastbilsförare har bättre psykisk än fysisk hälsa

Två av tre bedömer sin fysiska hälsa som god, både bland förare och åkeriägare, och både män och kvinnor upplever att den psykiska hälsan är bättre än den fysiska. Kvinnorna i branschen anser sig ha betydligt bättre fysisk hälsa än männen.

Ta hand om dig

 • Utnyttja pauser till rörelse i någon form.
 • Unna dig vardagsmotion – 30 minuters promenad räcker.
 • Spara på kroppen vid lossning och lastning, det är viktigt
  att du lyfter rätt.
 • Gör hälsoundersökning regelbundet.
 • Kontrollera din syn regelbundet.
 • Sov tillräckligt – oavsett om du behöver 6 eller 9 timmar.

Tips på bra mellanmål

 • Frukt
 • Osaltade nötter
 • Keso eller naturell yoghurt
 • Osötade drycker, undvik sötad läsk och energidrycker

Tidspress bidrar till stressig arbetsmiljö

Mer än en tredjedel av landets yrkesverksamma inom åkeribranschen känner sig stressade under en normal arbetsdag. Ägarna till åkerierna känner sig betydligt mer stressade än förarna.

Mobilanvändning under färd ett fortsatt stort problem

Enligt vår undersökning uppger de tillfrågade lastbilsförarna att de tittar i mobilen i genomsnitt 3,3 gånger per timme under körning. Siffran är densamma bland både manliga och kvinnliga förare.

Hastighetskameror gör att sju av tio håller hastigheten

Hastighetskameror, så kallade ATK, har en klart bromsande verkan när åkeribranschen får uttala sig. Sju av tio anser att det är hastighetskamerorna som gör att de alltid eller oftast håller hastigheten på landsväg. Den stora majoriteten av förarna anser i vår undersökning att de håller hastighetsbestämmelserna både i tätorter och på lands- eller motorväg när de kör i tjänsten.

Två av tio åkerier genomför alkoholkontroller av förare

Åttio procent av landets åkeriägare uppger att man aldrig genomför alkoholkontroller av sina förare men de flesta, 91 procent, har en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen. Samtidigt svarar nästan fyra av tio av de åkerianställda att det saknas alkolås i samtliga av åkeriets bilar.

Vart fjärde åkeri kör aldrig med överlast

Hur ett fordon är lastat påverkar konstruktionen, bromssträckan, drivningen, lastbärare och vältrisken. När man levererar till flera olika ställen kan omlastning krävas för att inte få felaktiga axeltryck eftersom det är en stor risk för trafiksäkerheten att inte göra det.

Kollegahjälpen - få stöd om något händer

Se filmen

"Värdefullt att prata med någon som vet vad det handlar om"