Tjänstebilar

Alla företag med tjänstebilar bör arbeta aktivt för att säkerställa trafiksäkerheten. Att ha en uttalad policy som alla i företaget känner till är en förutsättning för att kunna arbeta med trafiksäkerhetsfrågor

Tjänstebilar

En del i arbetet är att ta fram en policy för trafiksäkerhetsarbetet.

I policyn bör följande områden ingå

 • Riktlinjer för val av transportmedel.
 • Riktlinjer för val av tjänstebilar.
 • Vilka trafiksäkerhetsaspekter som ska följas.
 • Vilka miljöaspekter som ska följas.

Se alltid till att alla medarbetare känner till policy för trafiksäkerhetsarbetet och att ni har en ständigt pågående diskussion om trafiksäkerhet och miljöfrågor bland de som kör i tjänsten.

Trafiksäkerhets- och miljömål

De mål som upprättas inom företaget kan utgöras av långsiktiga och kortsiktiga mål.

Exempel på mål, minska skadefrekvenserna, minska drivmedelsförbrukningen, ökad utbildning.

Ansvar och befogenheter

 • Ansvar och befogenheter ska upprättas för att klargöra vilket ansvar som omgärdar tjänstebilen, vem som ansvarar för vad och vilka befogenheter som medföljer ansvaret.
 • Tjänstebilsansvarig
 • Föraransvar

Riktlinjer och lagkrav

 • Företaget ska upprätta en rutin för att identifiera och uppdatera de lagkrav, förordningar och riktlinjer som är av betydelse vid resor med tjänstebil.

Riktlinjer för tjänstebilen

 • Vem får nyttja tjänstebilen.
 • När får tjänstebilen användas.
 • Hur får tjänstebilen användas.

Samtliga bilar ska vara utrustade med följande

 • Fordonsbok
 • Säkerhetsutrustning

Förutsättningar för tjänstebilsförare

 • Företaget ska tillhandahålla erforderlig utbildning, sparsam körning, halkutbildning med mera.
 • Trafiksäkerhetsinformation ska alltid ingå till dig som kör tjänstebil.


Företaget ska i samverkan med bil -/leasingföretaget ta fram checklistor som ska användas när nya bilar lämnas ut till förare. Checklistans innehåll ska omfatta alla bilens säkerhets och funktionaliteter.