Fullgörande­försäkring
Fullgörande­försäkring

Fullgörande­försäkring

Vårt alternativ till byggsäkerhet eller färdigställandeskydd.

  • Vi har lång erfarenhet av byggsektorn
  • Försäkringen utformas för det enskilda entreprenadavtalet
  • Ansök snabbt och enkelt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Om fullgörandeförsäkring

När du som entreprenör tecknar ett entreprenadkontrakt finns det ofta ett krav på att du ska lämna en säkerhet mot beställaren, både för garantitiden och för entreprenadtiden. Detta kallas ofta för en färdigställandeförsäkring, byggsäkerhet eller färdigställandeskydd.

I jämförelse med en bankgaranti som säkerhet är det enklare för dig som entreprenör att teckna en fullgörandeförsäkring. Det beror på att bankerna oftast har krav på motsäkerheter för att ställa ut en garanti.

Försäkringen kan bara tecknas av dig som driver ditt företag i aktiebolagsform.

Krav på säkerhet

I de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 är kravet på säkerhet under entreprenadtiden tio procent av den aktuella kontraktssumman, men ibland kan parterna komma överens om andra belopp. Motsvarande siffra för garantitiden är fem procent av den aktuella kontraktssumman.

* Regler för när beställaren har rätt att häva avtalet finns i de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06.

Så här gäller fullgörandeförsäkringen

Vår fullgörandeförsäkring för entreprenadtiden börjar gälla när du tecknar den och slutar att gälla vid godkänd slutbesiktning. Har du tecknat en fullgörandeförsäkring som även ska omfatta garantitiden börjar den att gälla när slutbesiktningen är godkänd. Du kan självklart teckna försäkring enbart för entreprenadtid eller garantitid.

Produktblad fullgörandeförsäkring

Vill du veta mer?

Henry Väljä, senior underwriter, tel: 08-588 402 67

Eddie Oredsson, underwriter, tel: 076-697 39 49

E-post