Nu blir Länsförsäkringar Södermanland LF Sörmland

I månadsskiftet augusti-september börjar vi använda LF Sörmland som nytt namn. Visuellt blir förändringen synlig när bolagets uppdaterade logotype syns på skyltar, på webben och i appen, samt i digitala kundbrev. Det här är en del i den förändringsresa som pågår inom bolaget.

– Genom att förkorta Länsförsäkringar till LF och använda LF Sörmland som kommunikativt namn får vi ett namn och varumärke som redan idag kopplas till oss och som är bättre anpassat för en digital upplevelse. Förkortningen LF används av både kunder, media, branschen och våra medarbetare, säger Lena Högfeldt, vd på LF Sörmland.

– En viktig del i införandet av LF Sörmland är att den digitala upplevelsen som kunderna möter blir enklare, tillgängligare och tydligare. LF Sörmland är enklare att säga och vi kan koppla hela vårt erbjudande till namnet och vårt breda erbjudande inom sparande, lån, försäkring, boende, hälsa och pension på ett naturligt sätt, säger Lena Högfeldt, vd på LF Sörmland.

Symbolen i Länsförsäkringars varumärke är orörd och namnen LF och Länsförsäkringar kommer båda att användas i kommunikationen. Det juridiska namnet för bolaget är fortsatt Länsförsäkringar Södermanland. Övergången till LF är gruppgemensamt inom Länsförsäkringar och övergången sker successivt i majoriteten av de olika länsbolagen.

Tydligare kundfokus och den interna kulturresan är en viktig del i förändringen

Engagerade och kompetenta medarbetare som hjälper kunderna lokalt och nära är en förutsättning för att ha nöjda kunder. LF Sörmlands pågående och spännande arbete mot ännu mer kundnära utveckling och att skapa mer möjligheter för våra kunder passar väl med den här förändringen. Den interna förändrings- och kulturresan har byggt en företagskultur som skapar samverkan, innovation och stolthet och en lyhördhet för kunderna och deras behov.

– På vår kulturresa har det varit fokus på medarbetarnas individuella utveckling, kulturen internt, att stödja bolagets affärsmål och bidra med effektiva lösningar och erbjudanden för våra kunder. LF Sörmland och vårt nya namn blir en tydlig markör och symbol för vårt kultur- och utvecklingsarbete, säger Lena Högfeldt.

Se alla nyheter