Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

I USA tyder nu det mesta på att centralbanken Federal Reserve är färdig med räntehöjningarna. Också i Sverige och övriga Europa närmar vi oss räntetoppen. Men centralbankerna förväntas hålla kvar räntorna på höga nivåer under resten av året. Den globala konjunkturen fortsätter att visa motståndskraft, men ihållande höga räntor innebär att motståndskraften successivt kommer ge vika. Många ekonomier kommer balansera på gränsen till lågkonjunktur i år.

Investeringshjälpen maj 2023

Maj månads film

Johan Lundqvist, makroekonom på Länsförsäkringar, ger oss en sammanfattning av vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen, räntan och ekonomin i övrigt kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter