Förändringar i pensionsfondutbudet i september

För att du ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt, kommer vi i september att göra några förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring.

Bild av skog och trädstammar.

I september byter vi ut tre fonder i utbudet och om du sparar i någon av dem flyttar vi ditt kapital till andra fonder, se vilka i tabellen nedan. Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring, exempelvis i din tjänstepension, sker flytten automatiskt och du behöver inte göra något. Du kan självklart också byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Dina eventuella kommande inbetalningar placerar vi i den nya fonden. Du som sparar i fondkonto eller investeringssparkonto påverkas inte.

Fonder som upphör i utbudet samt ersättningsfond

Nuvarande fond Ersättningsfond
Cliens Sverige Fokus

SEB Sweden Equity

Fisher Emerging Markets ESG JPM Emerging Markets Sustainable
Abrdn Responsible Global Asset Strategies Nordea Stabil

Läs mer om fonderna i fondlistan

Om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte längre lever upp till våra förväntningar, krav eller där förändringar skett i exempelvis förvaltningen eller förvaltarteam, kan tas bort helt ur utbudet och kapitalet flyttas fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå i vårt utbud. I fondlistan återfinns alla fonder inom fondförsäkring under knappen Pensionsfonder.

Se alla nyheter