Vi lever som vi lär

Vi bryr oss om miljön

Genom att vi delar med oss av vår och andras kunskap kan vi förebygga skador och därmed minska miljöpåverkan och därmed bidra till att utveckla ett hållbart Skaraborg.

  • Vi jobbar aktivt med skadeförebyggande verksamhet
  • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001
  • Vi gör ansvarsfulla inköp och upphandlingar
  • Vi har en ansvarsfull skadereglering med t ex begagnade reservdelar
  • Vår egenkonsumtion präglas av att vi hushåller med våra resurser
  • Vi verkar lokalt och använder oss av lokala hantverkare och handlare
  • Vi engagerar oss i vår hemmaplans utmaningar inom miljö och klimat
  • Vi arbetar aktivt med att begränsa effekter av naturskador i vårt samhälle