Illustration av en ung kvinna med cykel, resväska, tv-spel och böcker, allt försäkrat med ungdomsförsäkringen.
Illustration av en ung kvinna med cykel, resväska, tv-spel och böcker, allt försäkrat med ungdomsförsäkringen.

Ungdomsförsäkring

Hemförsäkring för dig som är mellan 18-29 år

 • Lika bra som en vanlig hemförsäkring, men lite billigare
 • 45 dagars reseskydd, skydd vid ID-stöld och elektronikförsäkring
 • Vi finns nära dig om det händer något
Köp försäkring
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i ungdomsförsäkringen?

Innehåll
Hyresrätt Ungdom Ungdom

Egendomsskyddet ersätter bland annat...

 • stöld och skadegörelse
 • brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • vatten-, olje- och andra läckageskador
 • storm-, hagel- och blixtskador
 • översvämnings- och naturskador
 • skador på installationer och hushållsmaskiner
 • skador orsakade av vilda djur i bostaden
 • skador orsakade av trafikolyckor
 • livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • transportskador vid flytt som du själv har hand om
 • merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada.

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du.

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader.

Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning samt sveda och värk med ett belopp enligt schablon

Reseskyddet är en bit av tryggheten som du och familjen tar med er, var ni än reser i världen. Försäkringen gäller under resans första 45 dagar. Behöver du reseskydd längre tid och kontaktar oss före avresan, kan vi erbjuda en reseförsäkring som gäller för din utlandsvistelse.

Har du barn under 18 år, som inte bor i samma bostad som du, gäller försäkringen också för dem, när de är med på resan.

För att försäkringen ska gälla i hela världen krävs att du är varaktigt bosatt och folkbokförd i Sverige. Annars gäller reseskyddet endast i Sverige.

Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för skada som har samband med ditt arbete.

Försäkringen gäller inte om du väljer att resa till land eller område dit UD avråder från att resa.

Läs mer om reseskydd

Skydd vid id-stöld som hjälper dig om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang

Läs mer om ID-skydd

Behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbas av exempelvis en brand i din bostad.

Försäkringen gäller för skada på lösegendom orsakad av vilda djur som tagit sig in i bostadshuset.

Försäkringen gäller inte för

 • skada orsakad av råttor, möss och andra smågnagare
 • skada orsakad av andra insekter än bin och getingar

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av lösöre och värdehandlingar genom plötslig och oförutsedd händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett).

Bild på två ungdomar som packar upp ur en flyttkartong.

När du flyttar hemifrån

När du flyttar hemifrån är det viktigt att du har en hemförsäkring. Det ger dig ett grundskydd för ditt hem och dina saker.

Du får även en reseförsäkring som gäller i hela världen i 45 dagar. Här kan du enkelt räkna ut vad din försäkring kostar och köpa den direkt. 

Se pris och köp försäkring

Vår ungdomsförsäkring mellan kostar bara 57 kr per månad. Den passar lika bra om du bor i en hyreslägenhet, i andra hand eller tillsammans med kompisar. Erbjudandet gäller dig som är 18-29 år. Ordinarie pris är 114 kr/månad.

Skräddarsy din försäkring

Ungdomsförsäkringen försäkrar dig och dina saker, resten skräddarsyr du efter ditt liv och dina behov genom att "plussa på".

Ger ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i hemförsäkringen. Innehåller bland annat avbeställningsskydd och gäller i hela världen, för ett obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj.

När gäller allriskförsäkringen?

Allrisken skyddar dig och ger ersättning när oturen är framme. Kortfattat kan man säga att den ersätter skador som inträffat genom en plötslig och oförutsedd händelse. Om du till exempel:

 • tappar mobilen i marken så att den går sönder
 • råkar sätta dig på dina glasögon
 • spiller kaffe över din laptop

Den täcker dina saker, upp till 100 000 kronor, och värdehandlingar upp till 10 000 kronor. En värdehandling är till exempel en biljett eller presentkort. Försäkringen gäller även utomlands under resans första 45 dagar.

I våra hemförsäkringar för hyresrätt och bostadsrätt gäller allriskförsäkringen för dina saker och värdehandlingar. I villahemförsäkringen omfattas även huset och tomten.

Är du osäker på vilken hemförsäkring du behöver? Jämför hemförsäkring och hitta den som är rätt för dig och ditt boende.

Flyttanmälan

Kom ihåg att anmäla din flytt till Skatteverket. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer och gör din flyttanmälan på http://www.skatteverket.se/flyttanmalan

Byt till banken med den bästa bankappen

Håll koll på din ekonomi med bankkonto, kort och marknadens bästa mobilapp. Utan kostnad. Det är enkelt att byta till den kundägda banken. Välkommen in på något av våra kontor eller klicka här så hjälper vi dig med allt praktiskt. Erbjudandet gäller dig som är under 25 år.