Jämför hemförsäkring

En hemförsäkring skyddar ditt hem, dig själv och dina saker när det oväntade händer. Ditt val beror på på hur du bor, samt om du behöver extra skydd i form av någon av våra många tilläggsförsäkringar.

Bild på far och vuxen son som blickar ut över vattnet vid en brygga.

Äger eller hyr du din lägenhet?

Du behöver välja olika hemförsäkring beroende på om du äger eller hyr ditt boende. Tecknar du bostadsrättsförsäkring så försäkras din fasta inredning såsom vitvaror och golv, balkong, tomtmark och garage med mera. 

Till hyresrättsförsäkring

Till bostadsrättsförsäkring

Bor du i villa eller radhus?

Då kan du välja att antingen teckna en villaförsäkring eller en villahemförsäkring.

Med villahemförsäkringen kombinerar du villaförsäkring och hemförsäkring. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

En villaförsäkring gäller endast huset och tomten. Den passar dig som redan har en hemförsäkring via ditt fackförbund eller vill hyra ut huset till någon annan.

Till villaförsäkring

Är du student eller ungdom?

Även om du är student eller ungdom med begränsad ekonomi, och kanske varken bor stort eller äger dyra värdesaker, ska du kunna ta del av den trygghet som du får med en hemförsäkring. Vi har därför speciellt framtagna, mer prisvärda hemförsäkringar för dig som studerar eller är ung.

Till Ungdom 18-29 år

Räcker grundskyddet?

En hemförsäkring är ett bra ekonomiskt grundskydd. Förutom ditt hem skyddas även dina saker, och du själv (exempelvis innebär försäkringen överfallsskydd och skydd vid id-stöld).

Ibland kan det dock vara bra att maximera sitt skydd med en eller flera tilläggsförsäkringar. Du kan läsa mer om dessa på respektive sida för våra olika försäkringar.

Några frågor du kan ställa dig är:

  • Behöver du "oturs-försäkring", alltså allrisk?
  • Äger du något som är extra värdefullt?
  • Reser du ofta? Då kanske du behöver en mer omfattande reseförsäkring!

Hyr du i andra hand?

Tänk på att du behöver ha en egen hemförsäkring även om du hyr i andrahand. Den hemförsäkring som den första hyrestagaren har tecknat gäller i regel inte dig som bor i bostaden i andra hand.  Försäkringen ger dig ett ekonomiskt grundskydd och försäkrar både dig och dina saker.

Läs mer om vad som gäller när du hyr, eller hyr ut, i andra hand.

Köp hemförsäkring