Av: Melissa Dahlqvist

Länsförsäkringar Skåne räddar skörden

Länsförsäkringar Skåne tog över skadedjurskontrollen i egen regi för 1,5 år sedan. Nu är bolaget inne i en expansiv fas och lanserar flera extratjänster. Bland annat erbjuder företaget nu spannmålssanering för att bli av med skadedjur i spannmålet.

Richard Ujcic som är specialtekniker Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne erbjuder gasning av spannmålsparti som angripits av skadedjur och erbjuder också sanering av utrymmen för kommande spannmålsförvaring.

- Skadeinsekter i spannmålet som inte åtgärdas omgående kan snabbt minska värdet på spannmålet och kan i värsta fall leda till att spannmålet inte går att sälja, säger Richard Ujcic som är specialtekniker.

Förutom spannmålssanering erbjuder bolaget också skadedjursabonnemang och fågelsäkring. Fågelsäkring handlar om att hitta lösningar som hindrar fåglar att slå sig ner på och i fastigheter.

- Vi har cirka 11 000 lantbrukskunder och det känns roligt att utveckla affären och kunna erbjuda extratjänster som kan underlätta för kunderna, säger Richard Ujcic.

För fler frågor:

Joacim Söder, vd Länsförsäkringar Skåne Service & Sanering AB
076-773 81 08
joacim.soder@lansforsakringar.se

Melissa Dahlqvist, kommunikatör, Länsförsäkringar Skåne
079-098 51 07
melissa.dahlqvist@lansforsakringar.se

Se alla nyheter