Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktige samlas till på bolagsstämman varje år och utgör då bolagets högsta beslutande organ.

Läs mer om fullmäktige

Valberedning

Valberedningen har bolagsstämmans uppdrag att lämna förslag på kandidater vid val till styrelsen och till fullmäktige.

 

Styrelse

Åsa Odell 500x500.jpg  

Åsa Odell - Ordförande

Lantmästare, född 1964, invald vid bolagsstämman 2010, oberoende. Övriga uppdrag: vice förbundsordförande i LRF:s riksförbundsstyrelse, ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot i LSL Svenskmärkning AB.

Ingemar Månsson 500x500.jpg  

Ingemar Månsson - Vice ordförande

Vice ordförande. Advokat, född 1959, verksam i Advokatfirman Glimstedt, ägare till och styrelseledamot i SAA Advokat AB, M Advokat AB och RPQ Invest AB, invald vid bolagsstämman 2003, oberoende. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ulf Malmgren AB.

Anna Kleine 500x500.jpg  

Anna Kleine

Fil.kand. i informationsteknologi, född 1973, vd i HiQ Skåne AB och Presis i Sverige AB, invald vid bolagsstämman 2015, oberoende. Övriga uppdrag: Ledamot i Mobile Heights.

Katarina Axelsson Lindgren 500x500.jpg  

Katarina Axelsson Lindgren

Civilekonom, född 1964, invald vid bolagsstämman 2018, oberoende. Övriga uppdrag: ordförande Fora, ordförande Yrkesakademin, ordförande INR.

 

Anders Forkman

Advokat, född 1964, invald vid bolagsstämman 2023, oberoende. 

Övriga uppdrag: verksam och delägare i  Advokatfirman Vinge, Malmö.

 

Susanne Bäsk 500x500.jpg  

Susanne Bäsk (tidigare Petersson)

Civilekonom, född 1962, verkställande direktör och ingår i bolagets styrelse sedan 2012, ej oberoende. Övriga uppdrag: ledamot i Länsförsäkringar AB, ledamot Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, fullmäktigeledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, ledamot i Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisations Service AB samt ledamot i Brf Kattryggen 15, Stockholm.

Johnny Petre 500x500.jpg  

Johnny Petré

Civilingenjör, född 1971, invald vid bolagsstämman 2010. Regionchef Bravida Sverige AB, oberoende. Övriga uppdrag: ordförande i Installatörsföretagen Skåne, ordförande i INSU AB – Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter, vice ordförande i Installatörsföretagen, ledamot i Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB.

 

Tua Holgersson

Född 1964, invald vid bolagsstämman 2020. VD i Bliwa Livförsäkring och tillika koncern VD. Övriga uppdrag: styrelseordförande FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa, styrelseledamot minPension. 

Therese Bergöö

Personalrepresentant. Rådgivare Bank Privat, född 1976, utsågs till arbetstagarrepresentant 2022, ordinarie, ej oberoende.

Katrin Nydell

Personalrepresentant. Skadereglerare Företag/Lantbruk, född 1962, utsågs till arbetstagarrepresentant 2018, ordinarie, ej oberoende

Företagsledning

Susanne Bäsk (tidigare Petersson) 
Vd

Johan Hängsel
Affärsenhet Försäkring

Jonas Jonasson
Affärsenhet Bank

Susanne Bäsk
Affärsenhet Framväxande affärer

Janice Söderholm
Finans och Affärsstöd

Ingemar Helgesson
Kund, Kanal och Kommunikation

Nebojsa Bjelobrk
Teknik och Process

LF Skånes organisationsschema

Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt
Styrelsens säte: Malmö
Organisationsnummer 543001-0685
Box 4548, 20320 Malmö
E-post: info.skane@lansforsakringar.se