Vi erbjuder flyktingar kostnadsfri hemförsäkring

Med anledning av den akuta situationen med människor på flykt har Länsförsäkringar Jönköping beslutat att tillfälligt erbjuda flyktingar en kostnadsfri hemförsäkring. Detta innebär att personen och dess minderåriga barn får ett försäkringsskydd när de vistas i Sverige.

- Vi befinner oss i en enorm flyktingkris och vi som försäkringsbolag måste göra allt vi kan för att våra kunder ska känna sig trygga när de öppnar upp sina hem för att hjälpa folk i nöd, säger Johan Svensson, försäkringschef på Länsförsäkringar Jönköping.

Detta gäller för flyktingar som kommer till Sverige under perioden 24/2 till 30/9 en kostnadsfri hemförsäkring i de fall när privatpersoner upplåter sina hem.

Är du en av dem som öppnar upp ditt hem och erbjuder husrum åt flyktingar så kan du göra en insats genom att kontakta oss så att vi kan ge flyktingen ett försäkringsskydd.

Se alla nyheter