Vi genomför just nu en kundundersökning

Kundundersökningen kommer att pågå ett par veckor framåt och sker via telefon.

Leverantören som sköter datainsamlingen heter Norstat och totalt kommer cirka 750 av våra kunder att bli kontaktade. Undersökningen riktar sig till dig som är kund hos oss med frågor kopplat till hur du upplever oss och vår service.

För att vidareveckla oss och våra tjänster

Vi gör dessa undersökningar en gång per år för att sedan utifrån våra kunders feedback vidareutveckla oss, vårt kundmottagande och våra produkter.

Vi ringer aldrig upp dig och ber om BankID

Det är alltid viktigt att vara vaksam och kom ihåg att vi aldrig ringer och ber dig använda BankID, vi ber inte heller om inloggnings- och kortuppgifter.

Se alla nyheter