Värderingar och kultur

Värderingar och kultur

Vi jobbar aktivt med våra värderingar engagemang, professionalism, tillit och öppenhet. De hjälper oss att utvecklas både i grupp och som ledare.

Genom att dela samma värderingar blir det lättare att göra ett bra jobb för våra kunder och alla som kommer i kontakt med oss. Värderingarna hjälper oss att rekrytera personer som på riktigt identifierar sig med våra värderingar.

Sist men inte minst – vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet.

Engagemang i samhället

Vi engagerar oss i en rad samhällsfrågor. En av dem är att underlätta för nyanlända att komma in på den svenska marknaden. Det gör vi genom att samarbeta med bland annat Novare Potential, Rapid Acceleration Management, Korta vägen och Welcome Talent.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Mångfald och jämnställdhet

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation. Det är viktiga egenskaper som ger oss nya kunder på nya marknader.

I alla chefsled har vi en jämn könsfördelning och arbetar för att våra arbetsgrupper ska ha en jämn balans mellan män och kvinnor. Årligen deltar vi i Nyckeltalsinstitutets mätning av jämnställdhet på arbetsplatsen. Vi är också tydliga med vår nolltolerans mot kränkande särbehandling som vi följer upp i medarbetarundersökningar.