Upplåningsprogram Länsförsäkringar Bank

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 26,2 1,9 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,2 0,0 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 2,0 0,2 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 12,6 3,2 år
Totalt   SEK 40,9 2,2
Med nominella värden per den 30 september 2019.

Prospekt

Äldre prospekt