Sjuk på resan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

SOS International

SOS International är Länsförsäkringars larmcentral. Är du utomlands kontaktar du SOS International om du blir allvarligt sjuk eller skadar dig i en olycka och blir inlagd på sjukhus. De har öppet dygnet runt.

Service

 • 24 timmar om dygnet
 • 27 språk
 • 30 000 samarbetspartners globalt
 • Medicinsk assistans
 • Ambulanstransporter
 • Kontakt med SOS-läkare
 • Betalningsgaranti
 • Krishjälp
 • Hemtransport

Kontaktuppgifter

SOS International

Telefon +46-8-670 4000
Fax +45 70 10 50 56
E-post sos@sos.eu

Appen har det du behöver

I vår app hittar du Resekortet, kontaktuppgifter till SOS International och ditt försäkringsnummer. Där har vi också samlat tips för dig som ska ut och resa. I appen hittar du även närmaste vårdgivare om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall under utlandsresan.

Läs mer om appen


Sjuk man med tekopp och värktabletter

När ska jag vända mig till SOS International?

Du bör alltid kontakta SOS International när du drabbats av allvarlig skada eller sjukdom utomlands som innebär att du behöver läggas in på sjukhus för vård. Det kan exempelvis röra sig om ett benbrott som måste gipsas eller en operation.

Vid mindre allvarliga fall så kan du kontakta närmaste doktor på vistelseorten för vård. Du hittar närmaste vårdgivare i vår app. Vi godkänner i dessa fall inte läkarbesök via webbdoktorer. Det är viktigt att du ser till att alla vårdbesök blir noga dokumenterade. Spara alla handlingar och kvitton på utlägg som du vill ha ersättning för.

Bra att tänka på

 • Sök vård för sjukdomen eller olycksfallet från första dagen den inträffar
 • Be om ett läkarintyg som tydligt beskriver diagnos, ordination om vila med mera.
 • Ha med ditt försäkringsnummer, du hittar det i appen
 • Ta med dig ditt Europeiska sjukförsäkringskort

Osäker på vad din försäkring täcker?
Jämför våra reseförsäkringar


Europeiska sjukförsäkringskortet

Europeiska sjukförsäkringskortet

Om du blir sjuk på din utlandsresa inom Norden, EU, EES-området eller i något av Sveriges konventionsländer, kan du ha rätt till akut sjukvård.

Det Europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till akut sjukvård under tillfällig vistelse i ett EU/EES-land och du har då rätt till vård på samma ekonomiska villkor som de andra försäkrade i landet. Det betyder att du själv endast behöver betala patientavgiften. Även barn, oavsett ålder, ska ha ett eget sjukförsäkringskort.

I länder utanför EU/EES-området kan du ha rätt till vissa sjukförmåner under förutsättning att det är ett konventionsland som Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner med.

Kontakta Försäkringskassan för att se vilka länder Sverige har avtal med och för att beställa sjukförsäkringskortet.

Läs mer om det Europeiska sjukförsäkringskortet

Beställ sjukförsäkringskortet här