Alkohol i trafiken

Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Risken att skada andra och dig själv ökar dramatiskt om du kör rattfull. Låt bilen stå om du tar ett glas vin eller öl. Låt även bilen stå dagen efter en fest med mycket alkohol.

Hur vanligt är rattfylleri?

Varje år omkommer ungefär 100 människor i alkoholrelaterade olyckor. Hälften av dem som omkommer är de berusade förarna själva medan den andra hälften är medpassagerare eller någon annan i trafiken.

Att alkohol och droger försämrar körförmågan vet de flesta. Ändå kör var 500:e onykter i trafiken enligt Trafikverket. Risken för att omkomma är ungefär 100 gånger större än för den som kör nykter. Rattfylleri leder vanligtvis till att körkortet dras in och böter eller fängelse. Din försäkring på ditt fordon gäller inte heller fullt ut om föraren var onykter.

  • Omdömet blir sämre.
  • Reaktionsförmågan blir längre.
  • Det blir svårare att tolka och förstå sin omgivning.
  • Risken att somna vid ratten ökar.

När får man köra bil dagen efter?

Det bästa svaret är kör inte alls. Även om alkoholen inte finns kvar i kroppen, är du en sämre bilförare dagen efter.

Vad säger lagen om att köra onykter?

Rattfyllerilagen gäller alla motorfordon, inte bara bilar. Den gäller också överallt, även på privat område.

Varning för trötthet

Den vanligaste orsaken till singelolyckor är trötthet. Lär dig känna igen kroppens signaler på trötthet så minskar du risken för att somna vid ratten.

Trötthet i trafiken