Om svenskarna och sparande

Den ekonomiska situationen i Sverige är starkare än på länge och svenskarnas hushållsekonomi är allt stabilare. I takt med att vi upplever vår ekonomi som stark är vi mer riskbenägna och konsumerar mer. Därför är det kanske inte så konstigt att var tredje vuxen svensk känner stress eller ångest när de tänker på sitt sparande. 

Hur många har ett sparkonto?

Nästan varannan svensk har inget regelbundet sparande och var tionde person har inget sparkonto alls. Antalet svenskar som inte har ett sparkonto är hög både bland låg- och högavlönade. Faktum är att bland de som tjänar mer än 60 000 kr i månaden är det 17 procent som inte har något sparande alls. Hög inkomst och god ekonomi hänger alltså inte nödvändigtvis alltid ihop. Vilken ekonomisk frihet man har beror på hur man prioriterar och om man låter sparandet gå före konsumtion och en viss livsstil.

Sparande påverkar vår psykiska hälsa

Vad kan sparande få för inverkan på ens liv och mående? Majoriteten av svenskarna uppger att deras psykiska hälsa påverkas positivt av sparande. Tre av fyra svenskar önskar också att de hade större ekonomisk trygghet men bara var tjugonde sparar aktivt för sin trygghet. Ambitionen finns alltså där men ibland är det svårt att veta hur man ska komma igång.

Den bristande ekonomiska friheten drabbar även jämställdheten bland par i Sverige. Vartannat svenskt par är inte nöjda med den ekonomiska jämställdheten i relationen och var tredje person i en parrelation känner inte att de har tillräcklig ekonomiskt inflytande. Så behöver det inte vara.

Vill du sätta igång med ditt frihetskapital?

Boka rådgivning med oss

Statistiken i denna text är hämtad från två undersökningar som genomfördes av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar under perioden 29 juni – 5 juli 2017. Totalt genomfördes 5540 intervjuer bland åldersgruppen 18-79 år. Undersökningarna genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Frihetskapital

Prioritera dig själv i ditt sparande. Med frihetskapital vill vi skifta fokus från att sparade pengar ska konsumeras till att låta dem bli en investering i din framtid och den egna känslan av ekonomiskt inflytande. Låt oss tillsammans förändra synen på sparande!

Läs mer om frihetskapital