Östgötapriset 2019

Det här är Östgötapriset

175 000 kronor för ett tryggare Östergötland

Jobbar du, din förening eller din organisation för ökad trygghet i Östergötland? Med Östgötapriset vill vi hylla och stötta initiativ som skapar sociala, miljömässiga eller ekonomiska värden genom exempelvis:

 • Möjliggöra för fler att delta och inkluderas utifrån sina förutsättningar
 • Förebygga skador, olyckor och dålig hälsa
 • Bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle
 • Arbeta med att bekämpa klimatförändringar

Priset kan delas ut till individer, företag, föreningar eller organisationer. De initiativ som prisas ska tydligt bidra till människors ökade trygghet i Östergötland genom ett engagemang som är utöver det vanliga.

Östgötapriset 2019

Förstapristagare: Ny på landet

Med bas i Mjölby har detta naturnära integrationsprojekt nått över 1000 ungdomar i regionen. Ny på landet erbjuder lägerverksamhet och förenar utbildningar om skog och natur med konkret hjälp in i det östgötska samhället. Genom att leva friluftsliv och dela på ansvaret för aktiviteterna lär sig deltagarna värdefulla saker som inte går att läsa sig till.

-Vi vill öka kunskapen om landsbygden, skogen och allemansrätten samtidigt som vi lär ut svenska sociala koder och normer. Vi är ett komplement till övrigt integrationsarbete och ser att vår metod fungerar fint för att komma in i samhället, säger föreningens ordförande Stefan Uner.

Andrapristagare: Föreningen Guldkant i Söderköping

Alltför många äldre lämnas ensamma, känner sig bortglömda och har tråkigt. Föreningen Guldkant i Söderköping vill ändra på det och delar med sig av glädje och aktiviteter som ger livskvalitet. Här anordnas sommarfester, julfester, underhållning och diverse utflykter - allt för att förgylla livet och vardagen för Söderköpings äldre.

-Utan guldkant vore tillvaron trist för vem som helst och kanske speciellt för den som är gammal, betonar Lena Fogelqvist, föreningens ordförande. Vi tycker inte att samhället prioriterar våra gamla, därför vill vi med enkla medel bidra till lite senior vardagslyx.

Tredjepristagare: Östra Ryd IF:s integrationsprojekt

När allt fler ensamkommande flyktingar önskade sig en mer meningsfull fritid öppnade Östra Ryd IF dörrarna till föreningen.  Genom regelbundna fotbollsträningar får ungdomarna fysisk aktivitet, känslan av samhörighet och chansen att lära sig svenska. Föreningen vill erbjuda roliga och utmanande träningar och samtidigt förenkla integrationen, inte minst genom lagets blandning av svenskfödda och nyanlända ungdomar.

-Hos oss möts olika kulturer och lär av varandra. Ungdomarna uppskattar det här, men också vi i föreningen är mycket nöjda, konstaterar Edvin Hansson, ordförande. Östra Ryd IF har fått fin förstärkning av dessa ungdomar. Tack vare integrationsprojektet mår ungdomarna bättre och vi är numera en levande landsbygdförening i ständig utveckling.

Nominerad: Boren City

Borens IK i Motala är en traditionell fotbollsförening med moderna idéer och socialt ansvar. Inom ramen för ”Boren City” skapar klubben meningsfulla aktiviteter även för ungdomar som inte tillhör föreningen. Arbetet bedrivs främst i stadsdelarna Ekön och Charlottenborg, där man under fredagskvällar öppnar upp idrottshallen och välkomnar till umgänge och drop-in fotboll.

-Det behövs mer för ungdomar att göra i Motala, speciellt på helgerna, menar Kjell Augustsson, ordförande i föreningen. En mötesplats för fotboll och umgänge minskar risken för utanförskap och leder till att fler hittar vägen vidare in i föreningslivet.

Nominerad: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Trots att diskriminering är förbjuden enligt lag, förekommer orättvisor och olika typer av diskriminering dagligen. Byrån utgår i sitt arbete från att alla är lika mycket värda och det grundläggande uppdraget är att arbeta mot diskriminering – och för allas lika värde och rättigheter. Då det juridiska ansvaret för diskrimineringsfrågor ligger på statlig nivå, finns byrån i Östergötland för att öka tillgängligheten här och lättare kunna stötta människor på lokal nivå.

-Vårt långsiktiga mål är att ingen ska diskrimineras överhuvudtaget. Vi ser att det är långt dit. Under tiden hjälper vi människor som upplever sig vara utsatta för diskriminering att få upprättelse. Genom att vi finns lokalt har vi möjligheten att se strukturella mönster och kan förstå hur diskriminering ter sig i regionen, förklarar Asima Skopo, Byråns verksamhetsledare.

Nominerad: Inkluderande Idrott

Samhörighetskänsla, stärkt självförtroende och motion. Saker vi mår bra av, men som inte är lika självklart tillgängliga för alla. Linköpings Parasportförening erbjuder regelbunden träning inom 16 olika idrotter för medlemmar mellan 3 och 82 år. All träning är anpassad efter olika funktionsnedsättningar och syftar bland annat till att förbättra kondition, balans och koordination.

- Våra aktiviteter betyder mycket också rent socialt. Föreningen är en livlina för dem som känner sig utanför och isolerade. All träning sker med stor hänsyn tagen till medlemmens egna förutsättningar och vi vill vara plats där alla kan trivas och också utmana sig själva. En naturlig plattform för både fysisk och psykisk träning, förklarar Mattias Täck, vice ordförande.

Nominerad: Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Kvinno- och tjejjouren jobbar på olika sätt för att stötta unga tjejer och kvinnor med barn som utsätts för trakasserier eller våld i Linköping. Jouren hjälper till med hemliga boenden, med stödsamtal och arbetar också förebyggande och opinionsbildande. I en miljö där våld förekommer blir barnens situation oviss och orolig. Vi lägger mycket kraft på att få deras tillvaro att kännas så normal som möjligt.

-Vi hoppas att vi inte ska behöva finnas på sikt men just nu är behovet stort. Vi har tyvärr en livsviktig funktion att fylla. Det är okej att vara anonym när man hör av sig till oss och vi är ofta den första kontakten kvinnor tar för att våga berätta. Vi fungerar därför också som en viktig brygga till andra instanser i samhället, förklarar Katarina Strömfelt, verksamhetssamordnare.  

Nominerad: Skridskotisdag

I Finspångs kommun får elever i klass F-6 chansen att träffas och åka skridskor en gång i veckan. Skridskotisdag hämtar barnen vid skolan och bjuder sedan på mellanmål och två timmars skridskoåkning. Föreningen lånar ut skridskor, hjälmar och klubbor till den som behöver. Målet är att få fler barn att motionera utan att behöva betala dyra föreningsavgifter.

- Det är underbart att se barnens glädje på isen. Vi jobbar för att öka jämlikheten inom barnidrotten och det är extra kul att vi får med oss allt fler tjejer. Vi har överlag en fantastisk social gemenskap, både unga och gamla sluter upp på tisdagarna, berättar Peter Andersson Ersman, föreningens ungdomsledare.

Nominerad: Tjejjouren i Norrköping

Sexuella ofredanden och våld mot kvinnor måste bekämpas, hela tiden, överallt. Tjejer utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i skolan, på nätet och så mycket som tre av fyra våldsbrott mot kvinnor begås i deras egna hem. Tjejjouren i Norrköping bedriver en bred verksamhet som på olika sätt stöttar och hjälper utsatta kvinnor och tjejer till en tryggare tillvaro.

-Vi hjälper flera hundra tjejer per år, främst via vår stödtelefon och chatt. Arbetet kan innebära stöttning vid psykisk ohälsa, eller att hjälpa till med en polisanmälan efter en våldtäkt. Vi arbetar också förebyggande för att sprida information och skapa opinion. För att nå social, politisk och ekonomisk rättvisa mellan könen måste vi först få bukt med mäns våld mot kvinnor, betonar Sara Müling, ordförande på Tjejjouren i Norrköping.

Nominerad: Trygga Ljungsbro

I Ljungsbro möts ett gäng lokala eldsjälar och vandrar om natten. Under kvällar och helger rör sig föreningens medlemmar bland ungdomar som behöver stöd, som saknar en vuxen förebild och behöver hjälp att hålla sig undan kriminalitet och droger. Genom att skapa relationer över generationsgränserna ökar samhörigheten och Ljungsbro blir en tryggare plats för alla.

-Utöver de regelbundna nattvandringarna arrangerar vi också aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Det är oerhört viktigt att de har något att göra. Att någon bryr sig. Där vill vi göra en insats, förklarar Stefan Rooswall, en av föreningens grundare.

Så här går det till

Från nominering till prisutdelning

 • Sista dag att nominera till Östgötapriset är 14 april. Därefter går en nomineringskommitté igenom alla bidrag. Svaren som lämnas i nomineringarna ligger till grund för kommitténs och juryns bedömningar.
 • Bidrag som väljs ut av nomineringskommittén presenteras i juni.
 • En jury bestående av kunder och anställda från Länsförsäkringar Östgöta utser vinnaren.
 • Vinnaren offentliggörs under hösten.
 • Juryns och nomineringskommitténs beslut går inte att överklaga.
 • Prissumman kan delas mellan flera pristagare enligt juryns beslut.
 • Länsförsäkringar Östgöta förbehåller sig rätten att sprida information om pristagare och nominerade i sina marknadsföringskanaler, till exempel webbplats och sociala medier.

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig på ostgotapriset@lfostgota.se.

Möt tidigare års vinnare

– Vi ordnar öppna träningar i futsal och fotboll där alla tjejer är välkomna, oavsett idrottserfarenhet eller förmåga att betala medlemsavgifter.

Bollihop är ett samarbetsprojekt mellan KFUM Linköping och BK Tinnis som syftar till att alla ska ha samma möjligheter till fritidsaktiviteter, oberoende av kön, bakgrund, socioekonomisk situation eller bostadsort.

Vinnare och nominerade från 2018

– Vi vill utmana det tabu som fortfarande finns kring sexuella övergrepp, och få bort den skuldbeläggning som offer för övergrepp ofta får utstå.

Novahuset är en ideell förening som ger stöd och rådgivning till personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp, och deras anhöriga.

Vinnare och nominerade från 2017.

– Vi vill bidra till att stärka unga tjejer och förebygga hedersvåld, könsstympning, våldtäkt och psykisk ohälsa.

Genom socialt entreprenörskap arbetar Sibship för att bidra till positiv samhällsförändring inom en rad olika områden. Ett av dessa områden handlar om unga tjejer och rätten till sin egen kropp.

Vinnare och nominerade från 2016.