Parkeringsskada på fordon

Om du har fått en skada på ditt motorfordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. För att du ska kunna få ersättning måste du visa att skadan har orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen. Skadan måste ha inträffat i Sverige.

Bild

Polisanmälan och skadeanmälan

Skadan ska polisanmälas och dessutom ska du göra en skadeanmälan enligt följande:

  • Motorfordon med vagnskadegaranti: Om ditt fordon har vagn­skade­garanti ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som har vagn­skadegarantin.
  • Försäkrat motorfordon utan vagnskadegaranti: Har du fordonet försäkrat hos oss och saknar vagnskadegaranti anmäler du skadan till oss.
  • Oförsäkrat eller registrerat i utlandet: Om ditt fordon är oförsäkrat eller registrerat i utlandet anmäler du skadan direkt till Trafikförsäkringsföreningen.

I vilka fall betalas ersättning?

Möjligheten att få ersättning beror inte på din egen motorfordonsförsäkring utan grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen. Det är alltså inte fråga om en försäkringsersättning. Det som kan ersättas är en skada som har orsakats av ett annat okänt motorfordon medan ditt fordon stod parkerat.

Andra skador som orsakats medan fordonet varit parkerat ersätts inte. Du kan därför inte få ersättning för en skada som till exempel har orsakats av en kundvagn, cykel eller skadegörelse. För att få ersättning måste du visa att det är sanno­likt att skadan har orsakats på det sätt som beskrivs i punkten ovan.

Hur kan du visa att villkoren för ersättning är uppfyllda?

Varje skada måste bedömas på grundval av omständigheterna i det en­skilda fallet. Det går därför inte att ange några exakta förutsättningar för att du ska få ersättning. Här följer några exempel på omstän­dig­heter som ofta har betydelse för bedömningen

  • Skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon.
  • Du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat.
  • Du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glas­splitter eller andra delar från ett påkörande fordon. 

Som framgår ovan är inte enbart fordonsägarens/förarens egna uppgifter om skadan tillräckliga för att den ska kunna ersättas. Uppgifterna måste även stödjas av vittne och/eller andra omständigheter. Detta medför att skador ibland inte kan ersättas eftersom det saknas sådan bevis­ning.


Anmäl skada på fordon
Du kan enkelt anmäla skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller i appen. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Anmäl fordonsskada