Olycksfalls- & sjukförsäkring

Komplettera ditt skydd för större trygghet

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att teckna olycksfalls- och sjukförsäkring direkt genom att du fyller i hälsodeklarationen digitalt. Vi kan också skicka pappershandlingar om du föredrar det.

Vill du prata försäkring med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Östgöta

Tre olika försäkringar vid olycksfall och sjukdom

Ekonomisk trygghet om något skulle hända är viktigt

Ett benbrott, en tandskada eller ett missprydande ärr efter en olycka kan drabba vem som helst. Vi har tagit fram försäkringar som ska hjälpa till om du råkar ut för skada, oavsett om du är ung eller gammal och i vilken situation du befinner dig.

För att vara skyddad dygnet runt är det tryggast att komplettera med en egen olycksfallsförsäkring för dig och dina närmaste. 

Vi har tre olycksfallsförsäkringar du väljer mellan beroende på ditt behov och din ålder. 

 • Olycksfalls- och sjukförsäkring 
 • Individuell olycksfallsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring 60 PLUS

Är du även intresserad av snabb sjukvård är du välkommen att läsa mer om vår privata sjukvårdsförsäkring.


Olycksfalls- och sjukförsäkring

En försäkring som ger vårt bästa skydd

Vår kombinerade olycksfalls- och sjukförsäkring är vår mest heltäckande försäkring. Den ger ekonomiskt skydd om du råkar ut för olycksfall eller medicinsk invaliditet på grund av sjukdom. 

 • Ekonomiskt skydd om du inte längre kan arbeta.
 • Ekonomiskt skydd vid funktionsnedsättning.
 • Ersättning vid ärr och tandskador vid olycksfall.
 • Ersättning för sveda och värk vid olycksfall.
 • Ersättning för kostnader för läkarvård och medicin vid olycksfall.

Försäkringen gäller utan självrisk, dygnet runt och kan tecknas för dig som är bosatt i Sverige och inte fyllt 55 år.

Du söker försäkringen genom att fylla i blanketten för ansökan och hälsodeklarationen. Därefter skickar du det till:

Frisvar
Länsförsäkringar Östgöta FE 1628
SVARSPOST
20613575
838 21 Frösön

Sjukförsäkring - en viktig del i skyddet

Om du blir allvarligt sjuk ger försäkringen ersättning vid en rad sjukdomar som hjärtsjukdomar, stroke, hjärnblödning, diabetes mellitus, ALS med flera.


Individuell olycksfallsförsäkring

Ett bra skydd vid olycksfall

Individuell olycksfallsförsäkring ger dig ett skydd om du drabbas av olycksfall och gäller dygnet runt. Försäkringen kan lämna invaliditetsersättning vid alla typer av olycksfall, till exempel olyckor i arbetet eller i trafiken.

Försäkringen gäller utan självrisk, dygnet runt och kan tecknas för dig som är bosatt i Sverige och inte fyllt 60 år.

Du söker försäkringen genom att fylla i blanketten för ansökan och hälsodeklarationen. Därefter skickar du det till:

Frisvar
Länsförsäkringar Östgöta FE 1628
SVARSPOST
20613575
838 21 Frösön


Olycksfallsförsäkring 60 Plus

För dig över sextio

För dig som fyllt 60 år har vi tagit fram en olycksfallsförsäkring särskilt för dig. Du kan påverka priset på försäkringen genom valet av försäkringsbelopp. Du behöver inte lämna någon hälsodeklaration.

Vid en olycksfallsskada ger försäkringen ersättning för:

 • Bestående kroppsskada, så kallad medicinsk invaliditet.
 • Läkekostnader och vissa resekostnader.
 • Akutvård och sjukhusvistelse.
 • Tandskador
 • Skada på kläder och glasögon.