Illustration av fyrhjuling med ATV-försäkring
Illustration av fyrhjuling med ATV-försäkring

Försäkring för ATV & fyrhjuling

Se till att vara rätt försäkrad när du är ute och kör med din terränghjuling. Välj trafik-, hel-, eller halvförsäkring.

  • Ersätter personskador
  • Halvförsäkring gäller ditt kopplade släp
  • Ersätter skador vid brand

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i terränghjulsförsäkringen?

Självrisk Självrisk
Helförsäkring Helförsäkring
Halvförsäkring Halvförsäkring
Trafikförsäkring Trafikförsäkring
2000 kr 2000 kr

Personskador och skador på andras egendom. 

1500 kr 1500 kr

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Vid skador på kåpans glas.

3 000 kr* 3 000 kr*

Om din terränghjuling blir stulen eller skadas vid inbrott. 

20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Ingen självrisk Ingen självrisk

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

3 000 kr 3 000 kr

Skador på din terränghjuling vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning och skador när terränghjulingen transporteras på släpvagn.

 *Om din terränghjuling blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Jämför och ansök om vår terränghjulingsförsäkring

Även om du bara kör din terränghjuling i skog och mark eller på is behöver du en trafikförsäkring. En trafikförsäkring ersätter personskador och skador på andras egendom.

Vår halvförsäkring har skydd för brand-, glas-, och stöldskador, rättsskydd och kris. Helförsäkringen innehåller dessutom skydd för vagnskador exempelvis om du råkar välta terränghjulingen eller köra på ett träd.

Halvförsäkringen gäller också för släpet som du kopplat till din terränghjuling.

Gör en prisförfrågan

Vad påverkar priset?

Varje terränghjulingsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande

  • Typ och årsmodell
  • Din ålder

     

Tänk på att försäkra din terränghjuling från dag ett

Du måste försäkra din terränghjuling från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Villkor för terränghjulsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.