Så mycket kostar det att ha barn

Att barn kostar pengar kan alla föräldrar intyga. Uträkningar visar att de totala utgifterna kan hamna på runt en miljon kronor de första 18 åren, med reservation för individuella avvikelser. 

Pappa spänner fast barn i baksätet på bil.


Om du har merkostnader för större bostad och till exempel en större bil hamnar slutsumman för hur mycket det kostar att ha barn, en bra bit över snittuträkningarna.

Storleken på utgiftsposterna varierar under barnets uppväxt. I samband med barnets födelse är det stora engångskostnader. Och tonåren är den period då de löpande utgifterna är som störst. Nedan återger vi tre räkneexempel på hur mycket ett barn kostar i stort. Uträkningarna baseras på normala kostnader, inte för lyxigt och inte för torftigt. 

Totalkostnad för ett barn mellan 1-6 år

Barn 0-6 år
Totalkostnad hela perioden 
Livsmedel utom vardagslunch och hygien 61 920 kronor (cirka 860 kronor/månad)
Kläder och skor 33 840 kronor (cirka 470 kronor/månad)
Fritid och lek 19 440 kronor (cirka 270 kronor/månad)
Daghem 102 600 kronor (maxtaxa 1 425 kronor/månad)
Barnförsäkring 9 726 kronor (ca 136 kr/månad)
Sparande 42 000 kronor (500 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag)
Semester 30 000 kronor (5 000 kronor/år)
Föräldraledighet Cirka 85 000 kronor (lägre inkomst till följd av föräldraledighet).
Två föräldrar som tjänar 28 000 kr/månad, delar 50/50.
Vård av sjukt barn Cirka 16 800 kronor (8 dagar/år)
Engångskostnad i samband med barnets födelse 15 000 kronor (både nya och begagnade saker)
Totalkostnader 0-6 år

433 086 kronor

Barnbidrag

+ 105 000 kronor

Totalkostnad för ett barn mellan 7-13 år

Barn 7-13 år Totalkostnad hela perioden
Livsmedel utom vardagslunch och hygien 126 840 kronor (cirka 1 510 kronor/månad)
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera 48 720 kronor (cirka 580 kronor/månad)
Kläder och skor 60 480 kronor (cirka 720 kronor/månad)
Fritid och lek 61 320 kronor (cirka 730 kronor/månad)
Fritidshem 45 600 kronor (950 kronor/månad till och med 10 års ålder)
Barnförsäkring 14 532 kronor (cirka 173 kronor/månad)
Sparande 42 000 kronor (cirka 500 kronor/månad)
Vecko- och månadspeng 18 480 kronor (cirka 220 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag)
Semester 49 000 kronor (7 000 kronor/år)
Vård av sjukt barn

16 800 kronor (8 dagar per år till 12 års ålder)

Totala kostnader ålder 7-13 år

500 572 kronor

Barnbidrag

+ 105 000 kronor

 Totalkostnad för ett barn mellan 14-17 år

Barn 14-17 år Totalkostnad hela perioden
Livsmedel utom vardagslunch och hygien 87 360 kronor (cirka 1 400 kronor/mån)
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera 33 600 kronor (cirka 700 kronor/mån)
Kläder och skor 33 600 kronor (cirka 700 kronor/mån)
Fritid och lek 36 480 kronor (cirka 760 kronor/mån)
Barnförsäkring 8 976 kronor (cirka 187 kronor/mån)
Sparande 24 000 kronor (cirka 500 kronor/mån)
Vecko- och månadspeng 38 400 kronor (cirka 800 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 12 000 kronor (1 500 kronor per jul och födelsedag)
Semester 32 000 kronor (8 000 kronor/år)
Totala kostnader ålder 14-17 år 306 416 kronor
Barnbidrag t o m 16 års ålder + 30 000 kronor

Beräkningen är gjord år 2019.