Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vårt samhällsengagemang

Vi ägs av våra kunder och vill verka för ett tryggt Östergötland fullt med möjligheter. Därför är vi är engagerade i samarbeten och aktiviteter som skapar gemenskap och trygghet runtom i regionen. Det handlar om exempelvis nattvandringar och nattfotboll, men också sådant som att våra anställda en dag i november delar ut 20 000 reflexer på hundratals platser över hela Östergötland.


Sponsring

Länsförsäkringar Östgöta samarbetar med ett stort antal föreningar i vår region. Det innebär att vi bidrar till att skapa en meningsfull fritid för tiotusentals barn och unga.

Grannsamverkan

Länsförsäkringar Östgöta är en aktiv partner i Grannsamverkan, som sker i samarbete med lokal polis. Med den digitala plattformen Coyards är det enkelt att kommunicera i slutna grupper och få aktuell information.


Östgötapriset

Bra idéer för Östergötland

Hur kan vi bidra till ett tryggare samhälle med större samhörighet? Med Östgötapriset – bra idéer för Östergötland vill Länsförsäkringar Östgöta lyfta fram och stötta hållbara initiativ som bidrar till ökad trygghet och gemenskap för östgötarna.

Nattfotboll som förenar

I Hageby, Norrköping, och Skäggetorp i Linköping stöttar vi Nattfotboll. Initiativ som lockar många ungdomar varje lördagkväll. Syftet är att skapa meningsfull sysselsättning, ny gemenskap och positiva förebilder. Och ha riktigt kul på vägen.