Sponsring

Vi är en stolt samarbetspartner till många fantastiska lokala idrottsföreningar och ideella initiativ i Östergötland. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi meningsfulla aktiviteter för länets barn och ungdomar, en plats att tillhöra och utvecklas samtidigt som de formas till ansvarsfulla medborgare. 

Sponsring

Vi engagerar oss i

Vi fokuserar på att långsiktigt samverka med östgötska samarbetspartners kring barn- och ungdomssatsningar och sociala initiativ. Vår sponsring ska vara inkluderande, jämställd och jämlik. Därför prioriterar vi att sponsra initiativ som är tillgängliga för alla östgötar och speciellt samarbetspartners med ett starkt engagemang i att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi ägs av våra kunder och har därför undersökt kundernas förväntningar på våra samarbeten inom sponsring för att bidra till trygghet i Östergötland. Våra kunders svar i undersökningen är en viktig faktor för oss när vi utvecklar vår sponsring.

Prioriterad sponsring i utsatta områden

Under 2023 kommer Länsförsäkringar Östgöta prioritera sponsring i Östergötlands utsatta områden; Skäggetorp och Navestad. Vi önskar även att föreningar i andra områden tar med en aktivitet som riktar sig till barn och ungdomar från ett eller flera av dessa områden i sin ansökan.

Finns din förening i något av dessa områden, om inte:

 • Har din förening möjlighet att genomföra en aktivitet i något eller några av dessa områden, till exempel, prova-på-aktivitet, läxläsning, dans, föreläsning etc.  

eller

 • Har din förening möjlighet att genomföra en aktivitet i ert område och bjuda in barn och ungdomar från något eller några av dessa områden, till exempel, gratis prova-på-aktivitet, läxläsning, dans, gratis digital föreläsning om hälsa, gratis lovaktivitet, vänskapsmatch etc.  

Detta innebär att vi under 2023 kommer prioritera sponsringsansökningar som inkluderar aktiviteter som görs i något eller några dessa områden eller som inkluderar att bjuda in barn och ungdomar som bor dessa områden till en aktivitet i ett annat område.

Välkommen med din ansökan!

Jämställd sponsring

Vi vill bidra till en värld där unga växer upp i en idrottsvärld som värnar om allas lika värde och vi arbetar därför för att fördela vår sponsring jämställt. För att visa att vi menar allvar har vi som första företag i Östergötland valt att FairPay-certifiera vår sponsring sedan 2019, och har sedan 2021 nått den högsta nivån grön. Vi kommer att fortsätta att prioritera samarbeten som bidrar till ett jämställt samhälle och är exempelvis tydliga med att det är önskvärt att våra samarbetspartners arbetar aktivt för en jämställd styrelse (minst 40/60 fördelning). Varje år följer vi upp våra samarbeten för att säkerställa efterlevnad av våra avtalskrav.

Stiftelsen FairPay arbetar för ökad jämställdhet inom idrott med fokus på ekonomi och sponsring, något de flesta svenska idrottsföreningar är mer eller mindre beroende av. Enligt Fairpay får idag idrottande män i Sverige cirka 2,9 miljarder kronor mer än kvinnor, i totala sponsorpengar. Det innebär att runt 80 procent av den totala sponsringen går till män, trots att nästan exakt lika många kvinnor som män idrottar. Något man som FairPayer aktivt jobbar för att ändra på.

FairPay

Registerutdrag från belastningsregistret

Från och med 2019 ställer vi krav på att föreningar vi sponsrar årligen begär in registerutdrag från belastningsregistret för föreningens ledare, tränare och domare. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Det finns ett särskilt utdrag för föreningar.

Några av våra samarbeten:

 • Ideella räddningsinsatser
 • Lokal barn- och ungdomsidrott
 • Näringslivsfrämjande verksamheter Ung Företagsamhet i Östergötland och Nyföretagarcentrum.
 • Regional utveckling East Sweden
 • Sociala projekt

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer
 • Boxning eller annan kampsport
 • Tävling eller träning med motorfordon
 • Enskilda evenemang som inte är återkommande
 • Evenemang på nationell eller internationell nivå som anordnas inom länet
 • Verksamhet/aktiviteter med ett religiöst eller politiskt syfte
 • Verksamhet/idrotter som förknippas med allvarliga skaderisker eller våld
 • Miljöskadlig verksamhet

Ansök om sponsring

2023-03-23
Vi har tills vidare stängt för nya ansökningar.