Sponsring

Vi är en stolt samarbetspartner till många fantastiska lokala idrottsföreningar och ideella initiativ i Östergötland. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi meningsfulla aktiviteter för länets barn och ungdomar, en plats att tillhöra och utvecklas samtidigt som de formas till ansvarsfulla medborgare. 

Vi engagerar oss i

Vi fokuserar på att långsiktigt samverkan med lokala samarbetspartners kring barn- och ungdomssatsningar och sociala initiativ. Vår sponsring ska vara inkluderande och tillgänglig. Därför fokuserar vi på att sponsra initiativ som är tillgängliga för alla östgötar och speciellt samarbetspartners med ett starkt engagemang i att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi ägs av våra kunder och har därför undersökt kundernas syn på våra samarbeten inom sponsring för att bidra till trygghet i Östergötland. Våra kunders svar i undersökningen är en viktig faktor för oss när vi ska utveckla vår sponsring.

Jämlik fördelning av vårt engagemang

Vi arbetar för för att fördela vår sponsring jämställt och jämlikt. Under 2019 kommer vi att prioritera att öka sponsringen till flickor/tjejer som idrottar. 

Utdrag ur brottsregister

Från och med 2019 ställer vi krav på att föreningar ska göra utdrag ur brottsregistret för ledare, tränare och domare.

Krav i sponsringssamarbeten ska stoppa förövare

Några av våra samarbeten:

 • Ideella räddningsinsatser
 • Lokal barn- och ungdomsidrott
 • Näringslivsfrämjande verksamheter Ung Företagsamhet i Östergötland och Nyföretagarcentrum.
 • Regional utveckling East Sweden
 • Sociala projekt

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer
 • Enskilda evenemang som inte är återkommande
 • Evenemang på nationell eller internationell nivå som anordnas inom länet
 • Verksamhet/aktiviteter med ett religiöst eller politiskt syfte
 • Verksamhet/idrotter som förknippas med allvarliga skaderisker eller våld
 • Miljöskadlig verksamhet

Ansök om sponsring