Värdeförvaring

För att ditt företags inbrottsskydd ska hålla en rimlig nivå gäller ibland vissa krav på hur egendom ska förvaras. Här förklarar vi skillnader mellan olika skåpstyper. Tänk på att alltid kontrollera vilka krav som gäller för din försäkring.

Vissa skåp är avsedda att stå emot inbrott, andra ska stå emot brand och en del är avsedda för både inbrott och brand. På skåpets insida finns en märkning som anger vilken typ av skåp det är. Läs mer om krav på värdeförvaring här:
Värdeförvaring

Olika skåpstyper

Skåpstyp Skåpstyp
Inbrottsskydd Inbrottsskydd
Brandskydd Brandskydd

Exempel på förvaring: kontanter, smycken, värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom.

Exempel på förvaring: nycklar, vapen, tobak och elektronik.

Exempel på förvaring: samma som säkerhetsskåp men även bokföring och affärshandlingar.

Exempel på förvaring: personliga tillhörigheter, enstaka surfplattor.

Exempel på förvaring: förvaring av bokföring, affärshandlingar och datamedia.