Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang hos LF Norrbotten

Alla barn i hela världen ska kunna känna sig trygga

Det finns bara ett ställe som är hemma. Och det är där en människa känner sig helt trygg. Att skänka reflexvästar till barnen på Norrbottens förskolor och att ha fadderbarn i Kambodja – hur går det ihop? Det är enkel logik för oss. Barn är vår framtid. Och alla barn i hela världen ska kunna känna sig trygga.


Reflexvästar till länets förskolor

Våra småttingar i Norrbotten

Alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder LF Norrbotten gratis reflexvästar till alla förskolor i Norrbotten.

Våra fadderbarn i Kambodja

Kosal, Keiri och Khnhev

Det är namnen på tre barn som förlorat allt, men som fick en ny familj via SOS Barnbyar i Siem Reap, Kambodja. 

Hjältarnas hus

Umeå

LF Norrbotten stöttar Hjältarnas hus - ett boende där familjer kan bo tillsammans om ett barn drabbats av en svår sjukdom. 


Sponsring

Sponsring är ett sätt för oss att göra Norrbotten till en ännu mer attraktiv plats att bo och verka i. All den sponsring vi gör utgår från ägarnas bästa − våra kunder.

Nyföretagarcentrum Nord

Kostnadsfri rådgivning

För oss är det viktigt att stötta dem som utvecklar nya arbetsplatser i Norrbotten. 

Ideella föreningar

LF Norrbottens kunder återfinns över hela vårt stora län och det ligger oss därför varmt om hjärtat att kunna stötta de starka ideella krafterna som vi ser verka runt om i länet.


Länsloppet

På Ormberget i Luleå

LF Norrbotten är stolt huvudsponsor till Länsloppet - ett motionslopp för alla där du kan välja att promenera, jogga eller springa.

LF Arena

Piteå Kommun

LF Norrbotten stöttar ideella föreningar som jobbar för att främja barn och ungdomars intressen inom till exempel kultur, idrott och friluftsliv. 

VildaKidz

VildaKidz värderingar delas av oss och många andra. Därför känns det självklart att stödja deras verksamhet.