Vi stöttar ideella föreningar

LF Norrbotten stöttar ideella föreningar som jobbar för att främja barn och ungdomars intressen inom till exempel kultur, idrott och friluftsliv. 

Vi stöttar ideella föreningar

LF Norrbottens kunder återfinns över hela vårt stora län och det ligger oss därför varmt om hjärtat att, efter bästa förmåga, kunna stötta de starka ideella krafterna som vi ser verka runt om i länet.

Alla de människor som lägger ner tid, pengar och övriga resurser på att våra barn och ungdomar skall ha en vettig fritid är värda allt stöd.

Vi vill stötta organisation som, utan vinstsyfte, verkar för medlemmarnas intresse. Exempel på sådant intresse kan vara kultur, idrott och friluftsliv. 

Läs mer om vårt samhällsengagemang

Ge ditt barn en bra start i livet

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Ändå glömmer många att skydda dem så som vi skyddar oss själva, våra hem och ägodelar. Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdomar. Dygnet runt, året om. Det är en trygghet för hela familjen.

Läs om vår barnförsäkring