Finansiellt

Finansiell information om Länsförsäkringar

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är Sveriges starkaste varumärke inom bank, försäkring och pension. Inom sakförsäkring har länsförsäkringsgruppen en marknadsandel på drygt 30 procent, inom bank är vi landets femte största aktör och på pensionsområdet en betydande aktör. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges tredje största aktör.

Länsförsäkringsgruppen är varken i praktisk eller juridisk mening en koncern. Vart och ett av de 23 länsförsäkringsbolagen är självständiga bolag som lämnar egna rapporter och huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen tecknas direkt av länsförsäkringsbolagen. Inom Länsförsäkringar AB bedrivs viss sakförsäkringsaffär samt affär inom bank, liv och fondliv. Dessutom finner du här, under Länsförsäkringsgruppen, ackumulerade siffror för de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen har omkring 3,9 miljoner kunder och sysselsätter cirka 6 700 medarbetare.

Länsförsäkringsgruppens finansiella information 


Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit en naturlig del av verksamheten för oss.


Gemensamma bolag

Finansiell information från de gemensamma bolagen.