Rena maskiner

Minska risken för bränder i skördetider

Skördetiden kan vara en stressig period då du som lantbrukare är beroende av vädret för att hinna skörda i tid. För att minska risken för en omfattande skada är det dock viktigt att inte tumma på säkerheten och att ha en plan för vad du ska göra vid eventuell brand.

De vanligaste orsakerna till att brand uppstår:

 • Smutsiga motorutrymmen och runt avgasrening som ger överhettning
 • Lagerfel och slirande remmar
 • Kabelbrand
 • Varmgång i bromsar
 • Gnistor från sten.
Icons/70px/Quotation-mark-70
Ju torrare och varmare det är ökar givetvis risken för brand. Det i kombination med kraftig vind kan ge snabb brandspridning och förstöra stora ytor av skörden.
Peter Birch-Iensen, expert inom lantbruksskador på Länsförsäkringar

Några tips för att förebygga bränder:

 1. Daglig rengöring och blåsning av tröskan, ibland fler gånger per dag. En lövblås är ett utmärkt verktyg för att kunna blås rent maskinen i fält.

 2. Kontroll av lager och remmar. Lyssna och lukta. Kontrollera att manuellt smorda lager eller de med automatsmörjning verkligen får tillräckligt med fett. Varken för mycket eller för lite. Smörjs ett lager för mycket så finns risken att kulorna inte rullar utan glider vilket kan orsaka varmgång. Engångssmorda lager bör bytas enligt tillverkarens rekommendationer.

 3. Se efter att brandsläckare eller sprinklers är gott skick och kontrollerade. Att ha extra vatten med sig ut på fält, exempelvis på frontlyften på traktorn eller med en tankvagn i fältkanten kan vara en verklig räddare i nöden.

 4. Gå igenom kablage och gör brandskyddskontroll enligt Brandskyddsföreningens regelverk, det finns även utmärkta checklistor och protokoll på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Där kan man även läsa vilka maskiner som har krav på fast monterad sprinklersystem. Detta går även att hitta på Länsförsäkringars hemsida.

 5. Kontrollera att bromsar inte ligger på och att allting rör sig lätt och fritt.

 6. Se till att pausa, äta och dricka under arbetsdagen så minskar man riskerna för att man missar något.