Personförsäkring

Ge dig och dina anställda trygghet på arbetet

Hur skyddar du företaget och dina anställda om någon av er drabbas av sjukdom eller olycksfall? Våra personförsäkringar ger dig en bra mix för bästa möjliga trygghet om olyckan skulle vara framme. För avbrott i verksamheten erbjuder vi även försäkring med ekonomisk ersättning.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om gruppförsäkringar

Ekonomisk trygghet för företag och medarbetare

Genom den allmänna socialförsäkringen har anställda ett grundskydd, men det skyddet är sällan tillräckligt. Några frågor som du bör ställa dig är vad som händer ekonomiskt om du eller dina medarbetare:

  • blir sjuka
  • råkar ut för ett olycksfall
  • avlider

Våra gruppförsäkringar ger det extra skydd som behövs om olyckan skulle vara framme.

Varje situation är unik och behöver sin speciella lösning. Kontakta gärna oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi tillsammans hittar den försäkringslösning som bäst passar dig. 

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen kombinerar möjligheten att snabbt få vård, personlig rådgivning och väl utprovade hälsoprogram på webben med rehabilitering.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Våra olycksfallsförsäkringar ger dig och dina medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra er om en ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara framme.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring

Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning med kännbart inkomstbortfall. Med en sjukförsäkringen täcker du upp en del av inkomstbortfallet. 

Livförsäkring

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du känna dig trygg att de efterlevande får ekonomiska förutsättningar för att gå vidare även om det värsta händer dig eller dina anställda.


Försäkringar för lantbruksverksamhet

Ersättarförsäkring

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka måste driften av lantbruket eller företaget fortsätta som vanligt. Med ersättarförsäkringen kan du tillfälligt anlita ersättare i upp till ett år.

Basförsäkring

Basliv ingår utan extra kostnad i ditt LRF-medlemskap. Denna gäller utan hälsoprövning, dygnet runt, utöver andra försäkringar och så länge du är medlem i LRF.

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medhjälpare

Din tillfälliga arbetskraft kan drabbas av ett olycksfall. Olycksfallsförsäkringen gäller för tillfälligt anlitade medhjälpare under den tid medhjälparen är anlitad på gården.

Kundolycksfallsförsäkring

Om oturen är framme kan kunden drabbas av ett olycksfall under besöket hos dig på gården. Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd som gäller för kunderna under besöket.


Information för gruppföreträdare

Här finns samlad information, prisblad, villkor och blanketter för dig som har eller har haft en gruppförsäkring, är gruppföreträdare eller har tillhört ett gruppavtal och vill fortsätta ha försäkring hos oss.