Länsförsäkringar Kalmar län blir huvudpartner i Kalmar FF med hjärtat

Vi tror på kraften i att jobba tillsammans, både i det stora och i det lilla. För att hålla länet livskraftigt och hållbart, till nytta för alla. Därför är vi otroligt glada att kunna ge barn och unga en bra start i livet i Kalmar FF med hjärtat.

Marcus Rosenlund och Daniel Alkeberg. Foto: Kalmar FF.

Anna Nilhorn, Chef Affärsutveckling
– Vi ser samarbetet med Kalmar FF med Hjärtat som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och där vi får fler möjligheter att ge tillbaka till länet. Kalmar FF vill, liksom vi, ta ett större socialt ansvar med målen att få fler barn och unga i rörelse, bidra till att fler går ut grundskolan med godkänt betyg samt öka jämställdheten i samhället.

Daniel Alkeberg, Verksamhetsutvecklare Länsförsäkringar Kalmar län
– Vår affärsidé handlar om att hjälpa våra kunder att få ett enkelt, tryggt och skadefritt liv. Dessutom äger våra kunder oss vilket gör det än viktigare för oss att verka för både våra kunders och för Kalmar läns bästa. I det arbetet är det viktigt för oss att hitta samarbeten och aktörer som har samma ambitioner som vi, och som vi kan kroka arm med. Vi är otroligt imponerade av det fina hållbarhetsarbete som Kalmar FF med Hjärtat utför och ser fram emot att kunna stötta varandra inom målet att nå länets barn och ungdomar.

Markus Rosenlund, Klubbchef Kalmar FF
– Det är med glädje jag får välkomna Länsförsäkringar till Kalmar FF med Hjärtat. Länsförsäkringars samhällsengagemang är i ord och handling genuint och välriktat i vårt närområde så det känns väldigt bra att vi nu tar gemensamma tag kring det arbete vi bedriver inom Kalmar FF med Hjärtat. Kalmar FF och Länsförsäkringar vill bidra till skapa bättre förutsättningar för barn och unga och det är precis det vi kan nu kan göra tillsammans, säger Markus Rosenlund på Kalmarff.se.

Övriga huvudpartners till Kalmar FF med hjärtat: Barometern, Kalmar Energi och Kalmar kommun

Fakta:

Kalmar FF med Hjärtat är ett verksamhetsområde inom Kalmar FF, med fokus på det som händer vid sidan av fotbollen. Tillsammans med starka partners arbetar föreningen för att alla barn och ungdomar ska få en bra start i livet. Syftet är att på olika sätt, i samverkan med andra goda krafter och samhällsaktörer stärka känslan av gemenskap I samhället.
Källa: Kalmarff.se.

Se alla nyheter