Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Kalmar läns årsredovisning

Nyckeltal i koncernen

2017

2016

Rörelseresultat före återbäring och rabatter(Mkr)

338

291

Balansomslutning (Mkr)

4472

4071

Konsolideringsgrad

340%

315%

Antal anställda

173

160

Antal kontor

7

8

Totalt antal kunder

130000

120000


Om Länsförsäkringar Kalmar län

Vår lokala närvaro är vår styrka

Länsförsäkringar Kalmar län har verkat i länet i nästan 175 år. Vår övertygelse är idag densamma som när vi startade – att verka så nära våra kunder som möjligt. Till det har vi lagt att vara det ledande finansiella företaget i Kalmar län.

Vår marknad är Kalmar län och som lokalt bolag kan vi lägga all kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra ägare.

Läs mer om Länsförsäkringar Kalmar län

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete