Trygghetsbesök-en kostnadsfri genomgång av ditt boende

Vi har god kunskap om vilka skador som är vanliga i ett hus – och vad du kan göra för att undvika dem. Du som har en villa eller ett fritidshus försäkrat kan få en kostnadsfri genomgång av ditt boende genom våra trygghetsbesök.

Trygghetsbesök-en kostnadsfri genomgång av ditt boende

När du försäkrar villan eller fritidshuset hos oss erbjuder vi dig ett besök av våra trygghetstekniker. Tillsammans ser ni över huset, du får tips och råd och vi säkerställer att du är rätt försäkrad.

Förebygg olyckor
Detta är bra både för dig och för oss. Du kan känna att du är steget före olyckor och att du själv kan förebygga skador. Tillsammans kan vi sänka skadekostnader och minska den miljöbelastning som vatten- och brandskador ger.

Hur går besöket till?

Vi bokar en tid med dig när vi tillsammans kan se över ditt hus och hitta eventuella skaderisker och samtidigt dela med oss av goda råd och praktiska tips. Genomgången, som tar cirka en timme, är så klart kostnadsfri för dig.

  • Du får tips och råd om hur du kan undvika skador på din fastighet
  • Du får kännedom om eventuella brister och skador din fastighet har idag
  • Du får chans att ställa frågor om hus och renovering
  • Du får kunskap om hur du kan hålla nere skadekostnader och premier
  • Du hjälper oss i vårt miljöarbete. Skador på fastigheter, framförallt brand- och vattenskador, är två stora delar vi kan påverka inom vår verksamhet
  • Och slutligen – tryggheten att veta att du är rätt försäkrad om olyckan inträffar.