Hösten är högsäsong för viltolyckor i Jönköpings län

Så undviker du dem och agerar vid en olycka

banner-vildsvin-väg-markering-viltolycka

Med hösten i antågande ökar risken för viltolyckor på våra vägar. I fjol rapporterades över 3 500 viltolyckor i Jönköpings län, och majoriteten av dessa inträffade med rådjur, följt av älg och vildsvin. För att minska risken för viltolyckor och veta hur man ska agera om en olycka skulle inträffa, är det viktigt att följa några grundläggande riktlinjer.

Att undvika viltolyckor kräver att du som förare är medveten om de potentiella farorna som kan uppstå när djur korsar vägen.  

Här är några tips för att minska risken för en krock: 

  1. Anpassa farten och håll uppsikt på både vägen och terrängen intill: Sänk hastigheten i områden där det finns skog, ängar eller åkrar i närheten av vägen. Djur kan springa ut på vägen när som helst, och det är viktigt att vara beredd. 

  2. Kör försiktigt där viltstängsel saknas: Vissa områden har viltstängsel för att förhindra att djur korsar vägen. I områden där sådana stängsel saknas, bör du vara extra försiktig. 

  3. Var särskilt uppmärksam i skymning och gryning: Djur är oftast mest aktiva under dessa tider på dygnet. Håll extra utkik när det är mörkt eller ljuset är svagt. 

  4. Många djur är flockdjur - fler än en kan dyka upp: Om du ser ett djur korsa vägen, var beredd på att det kan följas av fler. Djur som älg och vildsvin rör sig ofta i grupp. 

  5. Ta varningsskyltar på allvar: Följ skyltarnas varningar om vilt i området och sänk farten i enlighet med dem. 

De flesta viltolyckor inträffar under hösten, särskilt under oktober och november, och under våren, i maj och juni. Under hösten ökar antalet älgolyckor, speciellt vid skymning och gryning när sikten är sämre. Även vildsvin är involverade i ett ökat antal olyckor under höstmånaderna. 

Om olyckan ändå inträffar 

Om du råkar ut för en viltolycka, är det viktigt att agera korrekt: 

  1. Kontakta polisen: Enligt lagen måste du anmäla viltolyckan till polisen, oavsett om djuret du kolliderat med har försvunnit, är synbart skadat eller har avlidit. 

  2. Placera ut en varningstriangel och märk ut platsen: Detta hjälper eftersöksjägare att hitta platsen och spåra djuret om det har försvunnit. Om djuret har försvunnit, markera den sida av vägen där det försvann. 

  3. Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag: Om du har Länsförsäkringar Jönköpings helförsäkring och/eller tilläggsförsäkringen MER, kan du få ersättning för skador på ditt fordon orsakade av en viltolycka. Tilläggsförsäkring MER ger dessutom en reducerad självrisk vid kollision med vilt. Halvförsäkring i kombination med MER-försäkring ersätter också kollision med vilt. 

Att följa dessa råd och riktlinjer kan hjälpa till att minska risken för viltolyckor och göra vägarna säkrare för både människor och djur. 

Upp till 30 % rabatt på bilförsäkring

Förutom att 6 av 10 i Jönköpings län väljer oss, erbjuder vi även priser som tål att jämföras. Är du bankkund och har ditt boende försäkrat hos oss erbjuder vi  20 % rabatt på din bilförsäkring och ytterligare 10 % rabatt när du tecknar den på nätet.

Se alla nyheter