Få i länet väljer att ge bort sin premiepension till sin partner

Trots att allt fler gifta personer i landet väljer att ge bort sin premiepension till sin partner så är det ändå få som utnyttjar möjligheten. – Att så få ger bort sin premiepension tror jag beror på att man inte känner till att möjligheten finns, säger Anders Rosberg, pensionsspecialist på Länsförsäkringar Jönköping.

Anders Rosberg, pensionsspecialist
Anders Rosberg, pensionsspecialist

Trots att allt fler gifta personer i landet väljer att ge bort sin premiepension till sin partner så är det ändå få som utnyttjar möjligheten.
– Att så få ger bort sin premiepension tror jag beror på att man inte känner till att möjligheten finns, säger Anders Rosberg, pensionsspecialist på Länsförsäkringar Jönköping.

Under 2020 var det endast 14 216 personer i Sverige som överförde premiepensionen och av dem var 98 procent män. Och det skiljer sig mellan länen. I Jönköpings län var det till exempel enbart 455 gifta personer som överförde premiepensionen, vilket är 0,68 procent av samtliga gifta personer i länet.

– Det finns flera olika möjligheter att få en mer jämställd vardagsekonomi inom relationer. En av dessa möjligheter är att föra över sin premiepensionsrätt till sin maka, make eller registrerad partner. Detta är något jag brukar upplysa om när jag träffar kunder med stora inkomstskillnader, Anders Rosberg.

De senaste tio åren har allt fler fått upp ögonen för möjligheten och andelen som valt att föra över sin premiepension har ökat med nästan 80 procent jämfört med för tio år sedan. Det är visserligen än så länge bara möjligt för gifta, men med tanke på skillnaderna i inkomst mellan kvinnor och män så är det förvånansvärt få som använder sig av möjligheten.

– Man ska vara medveten om att skillnaderna fortsatt är stora mellan män och kvinnor när det kommer till ekonomi. Rådet är att ta kontakt med sin bank för att se vad man kan göra för att jämna ut skillnaderna. Där är premiepensionsöverföringarna bara en liten del i det hela, säger Anders Rosberg.

 

 

Län Kvinnor Män Gifta totalt Antal Andel
Stockholms län 112 4073 377 358 4 185 1,1%
Uppsala län 20 606 61 609 626 1,0%
Södermanlands län 8 323 50 663 331 0,6%
Östergötlands län 14 626 77 506 740 0,9%
Jönköpings län 9 446 66 237 455 0,7%
Kronobergs län 6 246 34 969 252 0,7%
Kalmar län 5 252 42 091 257

0,6%

Gotlands län    2 44 9 594 46

0,4%

Blekinge län 3 184 27 334 187

0,6%

Skåne län 48 1 824 234 946 1 872

0,8%

Hallands län     11 600 60 525 611

1,0%

Västra Götalands län 50 2 344 285 995 2 394

0,8%

Värmlands län 3 292 44 129 295

0,7%

Örebro län 6 245 48 326 251

0,5%

Västmanlands län 9 323 45 703 332

0,7%

Dalarnas län     8 265 45 280 273

0,6%

Gävleborgs län 5 215 43 525 220

0,5%

Västernorrlands län 9 236 38 623 245

0,6%

Jämtlands län  6 89 18 210 95

0,5%

Västerbottens län 8 294 43 004 302

0,7%

Norrbottens län 5 261 39 922 266

0,7%

       

Fakta om överföring av premiepension till make, maka eller registrerad partner:                     

Sista dag för överföring av årets insättning till premiepensionen är den 30 april 2021. Du kan välja om det ska gälla för ett år eller tillsvidare.

Överföringen registreras genom att logga in på pensionsmyndigheten.se

Det är enbart premiepensionen du kan ge bort, det vill säga den mindre delen av den allmänna pensionen på 2,5 procent av lönen. Det motsvarar maximalt cirka 12 800 kronor* om året och kan innebära över en halv miljon i pensionskapital för den som är 40 år idag och ska gå i pension vid 65 års ålder, och som under tiden fått 4% i avkastning på kapitalet.

När överföringen är gjord kan pengarna inte tas tillbaka, det är inte heller möjligt att retroaktivt föra över pengar.

Den som för över sin premiepension kan välja själv under hur lång tid överföringen ska gälla. Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa.

En avgift tillkommer, vilket gör att det i praktiken är 94 procent av rätterna som förs över.

Se alla nyheter