Flygplatsgate

Reser du oförsäkrad utan att veta om det?

Flygplatsgate

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller om du råkar ut för olycksfall eller blir akut sjuk under resan. Men skyddet gäller inte för sjukdomar som du redan har när du lämnar Sverige. Om du trots det reser utomlands riskerar du att själv få stå för notan om du skulle behöva behandling för sjukdomen under resan. Något som kan få stora konsekvenser för privatekonomin, eftersom kostnaderna kan bli mycket höga.

För att undvika tragiska händelser av det här slaget erbjuder vi dig ”medicinsk förhandsbedömning”. Förhandsbedömningen görs av vår samarbetspartner SOS International som avgör hur stor risken är för att sjukdomen kan komma att kräva behandling under resan.

Antingen görs bedömningen att det finns ett vårdbehov för sjukdomen, eller att det inte finns ett vårdbehov. Om bedömningen är att det inte finns ett vårdbehov kan du känna dig trygg i att reseförsäkringen täcker eventuella behandlingskostnader relaterade till sjukdomen.

Läs mer om medicinsk förhandsbedömning

 

Se alla nyheter