Årets matentreprenör i Jönköpings län

Årets matentreprenör i Jönköpings län

Länsförsäkringar Jönköping vill lyfta fram de personer som arbetar hårt för att vi ska ha bra mat på våra tallrikar. Det gör vi genom att dela ut priset: "Årets matentreprenör i Jönköpings län", som instiftades 2017.  Priset är på 20 000 kronor och ska gå till en aktör som uppfyller dessa kriterier:

Priset till Årets matentreprenör i Jönköpings län 2018 kommer att delas ut till en organisation, företag eller person inom offentlig, privat eller ideell sektor som på ett nytt sätt har satt den regionala maten på kartan. Verksamheten ska genomsyras av hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Priset kan gå till primärproducent, förädlare, samordnare, marknadsförare, verksamhetsägare eller annan verksamhetsutövare som med engagemang och drivkraft producerat, tillverkat eller på annat sätt lyft betydelsen av den regionala maten i Jönköpings län i sitt dagliga värv.

Nytt för i år är att vinnaren också får tillgång till rådgivning och andra företagsfrämjande insatser via de deltagande organisationerna.

Nomineringstiden gick ut den 31 maj.

Pristagaren kommer att utses på Hushållningssällskapets Sommarmöte den 25 augusti i Beth (Bottnaryd).


Årets pristagare utses av denna jury:

Årets matentreprenör utses i samarbete med Länsförsäkringar Jönköping, LRF, Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Science Park och Ester Kök & Bar

Kontaktperson